09 december 2019

I statistiksammanställningen Fakta om friskolor framgår att det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av totalt 16 000 förskolor och skolor. Närmare 378 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Det är närmare var femte av drygt 2 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor.

Statistiksammanställningen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund innehåller statistik om skolor, elever, personal, studieresultat och ekonomi.

– Var femte av drygt 2 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor går i en fristående förskola eller skola. Föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja vem som ska utbilda deras barn. Det florerar många felaktiga uppfattningar i debatten. Genom att sammanställa uppgifter om hur det faktiskt ser ut hoppas vi bidra till en saklig debatt, ökad kunskap hos allmänhet och politiker och till att friskolorna får en korrekt behandling säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Var femte elev går i en fristående förskola eller skola

Fakta om friskolor framgår att närmare 378 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Det är nästa var femte av drygt 2 miljoner barn och elever.

Skillnaderna i elevernas socioekonomiska bakgrund minskar mellan fristående och kommunala grundskolor. 26 procent av eleverna i fristående grundskolor hade utländsk bakgrund 2018/19. I kommunala grundskolor var motsvarande siffra 25 procent. I fristående gymnasieskolor hade 32 procent av eleverna utländsk bakgrund, i kommunala skolor 33 procent.

I alla 290 kommuner bor det barn som går i en fristående skola. Alla kommuner berörs alltså av friskolornas existens idag. Det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av totalt 16 000 förskolor och skolor. De flesta aktörer i branschen är små, 9 av 10 driver bara en enhet. Mindre än 1 procent av alla aktörer driver 10 eller fler enheter.

73 000 arbetar i friskolor

73 000 personer arbetar i fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 17 procent av alla förvärvsarbetande inom förskola och skola.

Det här är ett axplock av innehållet i Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund.

Ladda ned hela Fakta om friskolor

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och