Framtidskompassens förskolor i Vellinge får kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019

– Stort grattis till Framtidskompassens förskolor till kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019. Glädjande nog är det ofta friskolehuvudmän som fått denna utmärkelse genom åren. För Framtidskompassen är det andra gången, tidigare har de fått för sina grundskolor. Bättre Skola är en kvalitetsutmärkelse som gör det möjligt för skolor att lära av varandra om hur ett systematiskt kvalitetsarbete lägger grund för goda resultat, menar Ulla Hamilton vd Friskolornas riksförbund.

Juryns motivering framhåller Framtidskompassens förskolors satsning på långsiktig verksamhetsutveckling med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Att ständiga förbättringar är en del av vardagen bygger på att verksamheten har en kultur med engagerade ledare, tydliga rutiner samt en vision och värdegrund som är väl förankrad hos medarbetarna.

– Det är roligt att få lyfta fram positiva friskoleexempel på skolområdet. Framtidskompassens perspektiv är inte bara förskoletiden utan ett långsiktigt perspektiv som baseras på insikten om att de lägger grunden för ett livslångt lärande, med en tydlig värdegrund och kvalitet i fokus, avslutar Ulla Hamilton.

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor.