29 november 2019

– Stort grattis till Framtidskompassens förskolor till kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019. Glädjande nog är det ofta friskolehuvudmän som fått denna utmärkelse genom åren. För Framtidskompassen är det andra gången, tidigare har de fått för sina grundskolor. Bättre Skola är en kvalitetsutmärkelse som gör det möjligt för skolor att lära av varandra om hur ett systematiskt kvalitetsarbete lägger grund för goda resultat, menar Ulla Hamilton vd Friskolornas riksförbund.

Juryns motivering framhåller Framtidskompassens förskolors satsning på långsiktig verksamhetsutveckling med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Att ständiga förbättringar är en del av vardagen bygger på att verksamheten har en kultur med engagerade ledare, tydliga rutiner samt en vision och värdegrund som är väl förankrad hos medarbetarna.

– Det är roligt att få lyfta fram positiva friskoleexempel på skolområdet. Framtidskompassens perspektiv är inte bara förskoletiden utan ett långsiktigt perspektiv som baseras på insikten om att de lägger grunden för ett livslångt lärande, med en tydlig värdegrund och kvalitet i fokus, avslutar Ulla Hamilton.

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor.

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och