Hur ska små friskolor förbereda sig inför digitala nationella prov?

Lyssna på Swedish Edtech Industrys vd Jannie Jeppesens tips och på hennes syn på den svenska skolans digitalisering.

 

Nedan återfinns också de länkar som omnämns i intervjun:

Skolverket, tekniska förutsättningar: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-skolorna-att-kunna-genomfora-digitala-nationella-prov

 

Edtechkartan.se http://www.edtechkartan.se/

 

SKL, vägledning digitala skrivprov med dator: https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/metoderochvagledningar/nationellaprov.15287.html

 

Prenumerara på Swedish Edtechs nyhetsbrev, för omvärldsspaning: https://twitter.us15.list-manage.com/subscribe?u=e125690813be89da83b71668f&id=1704082941