04 november 2019

Lyssna på Swedish Edtech Industrys vd Jannie Jeppesens tips och på hennes syn på den svenska skolans digitalisering.

 

Nedan återfinns också de länkar som omnämns i intervjun:

Skolverket, tekniska förutsättningar: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-skolorna-att-kunna-genomfora-digitala-nationella-prov

 

Edtechkartan.se http://www.edtechkartan.se/

 

SKL, vägledning digitala skrivprov med dator: https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/metoderochvagledningar/nationellaprov.15287.html

 

Prenumerara på Swedish Edtechs nyhetsbrev, för omvärldsspaning: https://twitter.us15.list-manage.com/subscribe?u=e125690813be89da83b71668f&id=1704082941

Intervju med Johanna Karlsson, rektor Vrena friskola

26 mars 2024

Hur är det egentligen att driva en mindre, kooperativt ägd skola en bit från närmaste större tätort? En styrka är

Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

20 februari 2024

På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,