31 oktober 2019

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Läser i dagens tidning om förändringar av arbetsförmedlingen. Det är ett intressant argument detta att ” privata aktörer måste kontrolleras så mycket så det blir mycket byråkrati”. Vad betyder detta egentligen?

Är det verkligen så att om det är en offentlig driven verksamhet så kan man lita på att skattemedlen används korrekt?

Riktigt så ser ju inte verkligheten ut. Men det är intressant att denna invändning ofta görs i samband med att privata välfärdsföretag ska bedriva verksamhet, ofta utan att ifrågasättas.

Är det inte viktigt att skattemedel används så effektivt som möjligt och levererar god kvalitet oavsett om det är en privat eller offentlig aktör? Just Arbetsförmedlingen verkar ju vara ett utmärkt exempel på att skattebetalarna betalar otroligt mycket för en riktigt dålig leverans.
Tittar vi på skolans område så kan man ju fundera i samma spår. Sverige tillhör de länder som satsar mest på skolan men vi har inte resultat i förhållande till detta. Men det handlar inte debatten om utan den fokuserar nästan enbart på friskolor och att dessa ska kontrolleras mer.
Samtidigt vet vi att 85 procent av alla grundskoleelever går i kommunala skolor. Skolor som levererar dåligt om vi ser till behörighet till gymnasiet. Vi vet också att kommunala skolor granskas betydligt mer sällan av Skolinspektionen än friskolor. Detta trots att 85 procent av grundskoleeleverna går där.
Är det inte hög tid att konstatera att oavsett om det är offentligt eller privat driven verksamhet inom välfärdsområdena så ska skattebetalarna känna sig trygga med att skattemedlen används effektivt och levererar kvalitet. Då kan man inte komma dragande med argumentet att det krävs mer kontroll om verksamheten drivs av en välfärdsentreprenör än av en offentlig aktör. Och om välfärdsentreprenören får pengar över efter väl förrättat värv så visar det att det går att bedriva verksamheten effektivare. /

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,