23 oktober 2019

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Erik Helmerson skriver i dagens DN om det faktum att det är många barn från invandrarfamiljer som inte går i förskolor och att de därmed riskerar att inte lära sig det svenska språket. Detta med anledning av en nyhet i gårdagens Ekot om att det är många barn i invandrarfamiljer i framförallt storstäderna som inte går i förskolor.

Förskolor är som sagt var frivilligt. Jag vill dock passa på att påminna om att detta är ett område där regeringen och Skolverket bidrar till att öka olikheten mellan fristående och kommunala förskolor. Mot bakgrund av att ca 28 procent av landets förskolor är fristående verksamheter så är det minst sagt anmärkningsvärt att de inte kan få ta del av det statsbidrag som nu utlysts,  Statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan, vars syfte är att stärka språkutvecklingen i förskolan. 

På Skolverkets hemsida står följande:

”Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan bara sökas av kommuner, men pengarna kan användas för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget får användas till:

    • insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt av barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska
    • särskilda språkutvecklande insatser
    • kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.”

Fristående verksamheter får således hoppas på att kommunerna som söker statsbidraget delar med sig av detsamma till fristående förskolor som har behov av att jobba med språkutveckling. Jag har inte sett att någon minister har varit ute och varit upprörd över denna uppenbart ojämlika och orättvisa hantering av barn som går i fristående förskolor jämfört med kommunala förskolor.

Hur vore det att se till att statsbidragen fördelas på lika villkor till fristående och kommunala förskolor så att alla de barn som faktiskt går i förskolor – oavsett  om det är kommunala eller fristående förskolor – får möjlighet att ta del av detta statsbidrag för språkutveckling?

Utformningen av statsbidraget är ett flagrant brott mot 73 punkts programmet så man kan undra vad centern och liberalerna gjort i denna fråga? Och uppenbarligen utsträcker sig inte utbildningsministerns omsorg till de barn som går i fristående förskolor och borde kunna få ta del av språkutvecklingsbidraget. Eller har hon en dold plan för att se till att kommunerna faktiskt delar med sig av det statsbidrag som de söker för den egna verksamheten?

/

Internationella Engelska skolans vd: Välkommen att besöka våra skolor!

03 oktober 2023

DN har av någon anledning skrivit ett flertal ledare där de valt att kritisera Internationella Engelska Skolan. Med anledning av

Ingrip i tid mot dåliga skolor

02 oktober 2023

Återigen uppmärksammas Thorenkoncernen i Dagens Nyheter: ”Skolkoncern slipper miljonbelopp i vite – trots upprepade brister”. DN har gått igenom Skolinspektionens

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium