Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I helgen var det en uppmärksammad nyhet om att välbärgade föräldrar väljer att flytta till bostadsområden som finns i närheten av bra skolor innan deras barn ska börja skolan. Det är en effekt av att närhetsprincipen tillämpas av kommunerna. Detta är ingen ny kunskap. Det är en känd effekt från internationell forskning. Familjer som har råd kan ”köpa sig till en plats i en bra skola” genom att flytta till skolans ”upptagningsområde”. Vi vet att det är så och detta är också ett av skälen till varför vi från Friskolornas riksförbund vill se ett obligatoriskt skolval. Att alla måste välja skola har många fördelar;

  • det minskar boendesegregationens genomslag
  • det innebär att alla, inte bara välinformerade föräldrar, får kunskap om att de kan välja skola
  • det sätter fokus på hur olika skolor presterar och på vad som skiljer olika skolor åt när det gäller tex pedagogik och profil

I samband med detta vill jag också påminna om en annan forskningsrapport ”När skolan själv får välja- en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster” som visar att friskolor oftare etableras i områden med många högutbildade – men också i invandrartäta områden. I kommuner som styrs av en vänstermajoritet etableras färre friskolor jämfört med i andra kommuner. Förväntan om höga intäkter och låga lokalkostnader tycks spela roll när icke-vinstsyftande friskolor väljer var de ska etablera sig. För de vinstsyftande skolorna verkar däremot de ekonomiska förutsättningarna inte påverka etableringen.

Detta är intressanta aspekter i debatten om sk ”skolsegregation”. Införandet av obligatoriskt skolval i kommunerna skulle leda till att fler blir intresserade av att ta reda på information om skolor och det skulle också bli tydligt vilka skolor som ingen vill gå i. Det syns inte alls i dagens system eftersom de kommunala skolorna alltid blir belagda av de som bor i närheten och inte väljer. Det som också skulle behövas ör att populära skolor får möjlighet att expandera för att bättre tillgodose efterfrågan.

/

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och