Hur klarar sig förskolebarn?

Hur klarar sig förskolebarn som gått deltid i förhållande till de som gått heltid i förskolan? Hör om Mattias Hallbergs slutsatser i sin masteruppsats.