Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Sommarskolan/lovskolan har ju införts för att möjliggöra att elevernas betyg höjs i förhållande till det betyg de fick när de lämnade grundskolan. Hur är det möjligt att höja elevers kunskapsnivå på några veckor när det inte har gått under hela grundskoletiden?

Läser i dagen Sydsvenska dagbladet att den sommarskola som Malmö kommun arrangerat har medfört att gymnasiebehörigheten höjdes med ca 4 procent. De skolor där behörigheten steg som mest efter sommarskolan var Johannesskolan, Höjaskolan, Rörsjöskolan-Zenith, Stenkulaskolan, Kroksbäcksskolan och Lindeborgsskolan. Där var ökningen var över 10 procentenheter. Visst är det glädjande att eleverna kan höja sina kunskapsnivåer på sommarlovet men samtidigt kan man ju fundera lite kring detta.

Anna Ekström var ute och ”rasade” i Expressen över Viktor Rydbergs gymnasium maa av kritik för skillnad mellan nationella provresultat och slutbetyg. Ingen försvarar betygsinflation men det är inte givet att skillnaden beror på betygsinflation, det kan ju finnas rimliga skäl till varför helhetsbedömningen landar annorlunda än ett provresultat.

Anna Ekström har själv drivit igenom att de nationella provresultaten ska få större betydelse för slutbetyget. Men alltjämt ska det vara en helhetsbedömning av elevens kunskaper – där avsteg från resultaten på nationella provet måste motiveras. Detta gäller för de elever som går grundskolan och gymnasieskolan.

Men vad gäller för lovskolan? Det finns skäl att fundera på logiken i politiken på detta område. För de elever som inte har behörighet till gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till lovskola. 

Sommarskolan/lovskolan har ju införts för att möjliggöra att elevernas betyg höjs i förhållande till det betyg de fick när de lämnade grundskolan. Hur är det möjligt att höja elevers kunskapsnivå under bara några veckor när det inte har gått under hela grundskoletiden? Visst vet alla att lärare kan göra skillnad. Men det finns fog att fundera på regeringens politik och retorik i denna del. Och på hur kvalitetssäkringen fungerar när det gäller betygsättningen för de elever som går lovskola för att få behörighet till gymnasiet.

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var