Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Sommarskolan/lovskolan har ju införts för att möjliggöra att elevernas betyg höjs i förhållande till det betyg de fick när de lämnade grundskolan. Hur är det möjligt att höja elevers kunskapsnivå på några veckor när det inte har gått under hela grundskoletiden?

Läser i dagen Sydsvenska dagbladet att den sommarskola som Malmö kommun arrangerat har medfört att gymnasiebehörigheten höjdes med ca 4 procent. De skolor där behörigheten steg som mest efter sommarskolan var Johannesskolan, Höjaskolan, Rörsjöskolan-Zenith, Stenkulaskolan, Kroksbäcksskolan och Lindeborgsskolan. Där var ökningen var över 10 procentenheter. Visst är det glädjande att eleverna kan höja sina kunskapsnivåer på sommarlovet men samtidigt kan man ju fundera lite kring detta.

Anna Ekström var ute och ”rasade” i Expressen över Viktor Rydbergs gymnasium maa av kritik för skillnad mellan nationella provresultat och slutbetyg. Ingen försvarar betygsinflation men det är inte givet att skillnaden beror på betygsinflation, det kan ju finnas rimliga skäl till varför helhetsbedömningen landar annorlunda än ett provresultat.

Anna Ekström har själv drivit igenom att de nationella provresultaten ska få större betydelse för slutbetyget. Men alltjämt ska det vara en helhetsbedömning av elevens kunskaper – där avsteg från resultaten på nationella provet måste motiveras. Detta gäller för de elever som går grundskolan och gymnasieskolan.

Men vad gäller för lovskolan? Det finns skäl att fundera på logiken i politiken på detta område. För de elever som inte har behörighet till gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till lovskola. 

Sommarskolan/lovskolan har ju införts för att möjliggöra att elevernas betyg höjs i förhållande till det betyg de fick när de lämnade grundskolan. Hur är det möjligt att höja elevers kunskapsnivå under bara några veckor när det inte har gått under hela grundskoletiden? Visst vet alla att lärare kan göra skillnad. Men det finns fog att fundera på regeringens politik och retorik i denna del. Och på hur kvalitetssäkringen fungerar när det gäller betygsättningen för de elever som går lovskola för att få behörighet till gymnasiet.

/

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,