02 juli 2019

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Sverige har en kommunal skolkris. Den måste tas på allvar och utvecklingen måste vändas.

Finns det något viktigare för skolan än att alla elever klarar grundskolan och därmed får behörighet till gymnasiet? Jag tror att de flesta svarar – Nej det är viktigast. Men skoldebatten handlar inte om detta, den handlar om skolvalet och friskolor.

Skolverkets siffror över de elever som lämnade grundskolan för ett år sedan (årets siffror publiceras i september 2019) visar att var femte elev eller fler lämnade den kommunala grundskolan i 104 kommuner utan behörighet till gymnasiet. Inget kan vara viktigare än att ändra på detta och här borde fokus ligga i debatten. I Örebro, Sundsvall, Sölvesborg och Göteborg handlar det om 25 procent av eleverna – var fjärde elev.

Sverige har en kommunal skolkris. Den måste tas på allvar och utvecklingen måste vändas. Några hävdar att resultaten beror på elevsammansättningen, andra att det är friskolorna och skolvalets fel. Men så enkelt är det inte.

Det är känt vad som kännetecknar framgångsrika skolor. Många friskolor jobbar framgångsrikt baserat på denna forskning.

  • Det handlar om ordning och reda i klassrummet.
  • Det handlar om ledarskap i skolan.
  • Det handlar om fokus på varje elev.

Mer pengar är inte lösningen. Hur skolor jobbar spelar roll.

Oavsett elevens bakgrund och förutsättningar måste det vara ett gemensamt ansvar att se till att varje elev har tillräckligt goda kunskaper för att kunna gå vidare till gymnasiet.

I friskolor finns alla typer av elever. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Tillsammans kan vi vända utvecklingen.

Här finner du Skolverkets underlag till dessa skrämmande siffror. De 104 kommunerna och 14 fristående skolor, varav de flesta av dessa 14 är sk resursskolor som tar emot elever med särskilda behov. Listan kommer från Skolverkets statistik och den består av de skolhuvudmän där var femte elev eller fler lämnade grundskolan utan behörighet till gymnasiet efter läsåret 2017/18. Här finns också stat

Det är hög tid att dessa siffror tas på allvar. Vilken framtid väntar alla dessa elever som inte har tillräckliga kunskaper för att komma in på gymnasiet?

 

ps – lägger också en länk till vår intressanta rapport om vilka skolor som ”överpresterar”. Även den baserad på Skolverkets statistik. ds

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan