Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Idéburna friskolor argumenterar på samma sätt som Friskolornas riksförbund kring varför förslaget är orimligt – de vill inte ha offentlighetsprincipen för friskolor

Noterar i dagens mediasammanställning att flera tidningar har tagit upp frågan om offentlighetsprincipen och om välfärdsföretag ska omfattas av densamma. Nils Forsén skriver tex i NSD  ”Men varken Idéburna skolors riksförbund, Lärarfacket eller Lärarnas riksförbund har några invändningar mot förslaget. Det är alltså bara de som företräder vinstdrivande skolföretag som ojar sig.”.

Jag kan meddela att han har fel i sitt påstående.  Idéburna skolor gillar inte alls förslaget, vilket framgår om man läser deras remissyttrande. Vi kan instämma i hela deras verklighetsbeskrivning, vilket också framgår av vårt remissvar. Ideburna skriver bl a ;

 

Därefter kommer en text där de förslår att de ska få undantag från lagstiftningen om den skulle bli verklighet. Så nej – det är inte så att Idéburna friskolor vill ha offentlighetsprincipen. De argumenterar på samma sätt som Friskolornas riksförbund kring varför förslaget är orimligt – men de landar i att de vill ha ett undantag från lagstiftningen i stället för ett avslag. Kan det bero på att ABF har ett finger med i spelet???

Om jag ska våga mig på en gissning så hoppas de nu också på att den utredning som tillsattes av den förra regeringen – vars uppgift är att utforma en definition av idéburen verksamhet – ska komma fram till en definition. Denna definition kan sedan ligga till grund för undantag i lagstiftningen för de som omfattas av definitionen. Mot bakgrund av 73 punkt programmets innehåll så borde denna utredning läggas ner – dess uppdrag går knappast att förena med 73 punkts programmets skrivningar om tex lika villkor.

(ps det som gör att många s-ledarskribenter nu tror att Idéburna inte har någon invändning är det de svarade på ett remissvar som handlade om börsnoterade företag. Det gäller aqtt läsa rätt remissyttrande ds.)

 

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var