28 mars 2019

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Åter visar det sig att det finns ett stort intresse för friskolor, trots den omfattande debatt som pågått under flera år.

 

Idag kom det siffror från Skolverket som visar hur det ser ut med antalet elever i kommunala respektive fristående grundskolor för läsåret 2018/19. Elevantalet har ökat i grundskolan.  Skolverkets statistik visar att andelen elever i fristående skolor har ökat, vilket innebär att det är en större andel av elevtillskottet som valt en friskola läsåret 2018/19 jämfört med 2017/18. Åter visar det sig att det finns ett stort intresse för friskolor, trots den omfattande debatt som pågått under flera år.

Det är också en större andel elever med utländsk bakgrund i friskolor än i kommunala skolor. Vi kan också konstatera att skillnader i elevernas bakgrund minskar något på totalen. Andelen elever från hem med eftergymnasial utbildning ökar något i kommunala skolor medan den ligger kvar på samma nivå för friskoleeleverna. Fördelningen mellan flickor och pojkar skiljer sig inte nämnvärt. Läsåret 2018/19 finns drygt 900 000 elever i kommunala skolor. Andelen flickor är något lägre än andelen pojkar, 48,3 procent mot 51,7 procent för pojkar. Antalet elever i friskolor uppgår till drygt 162 000 och här är könsfördelningen omvänd, 50,4 procent flickor och 49,6 procent pojkar.

Tabell med antal elever per årskurs

 

Läs mer här.

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,