04 februari 2019

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Att fortsätta att utveckla denna närhet mellan företag och gymnasieskola är en framgångsväg för att öka attraktiviteten hos många bristyrkesutbildningar.

Den av Svenskt Näringsliv tillsatta Gymnasiekommissionen kom nyligen med sin rapport. Det är en intressant läsning som tar upp vikten av individualisering av studierna och understryker vikten av att näringslivet är involverat i gymnasieskolans yrkesutbildningar. Jag tror att de är något viktigt på spåret.

I samband med konferensen Bättre skola i Skövde för några veckor sedan, fick jag möjlighet att besöka vår medlem Volvogymnasiet. Volvos egen utbildning har funnits sedan 1952. Idag är det en friskola med yrkesprogram med gott rykte och högt söktryck. Senast var det 77 sökande till 48 platser, avhopp är mycket ovanliga och 100% lämnar gymnasiet med högskolebehörighet. Eleverna får jobba på företaget under sommarlovet och det finns möjlighet att läsa extra så att du får behörighet till tex civilingenjörsutbildning.

Det är inte konstigt att ett företags fristående gymnasieskola lockar fler sökande till yrkesprogram än många kommunala gymnasieskolor. Kopplingen till företaget gör att det är en utbildning som är i tiden, med utrustning mm som används i företaget. Det finns också stor chans att få ett jobb efter fullgjord utbildning. Att fortsätta att utveckla denna närhet mellan företag och skola är en framgångsväg för att öka attraktiviteten hos många bristyrkesutbildningar. Här är Gymnasiekommissionen inne på rätt spår. Låt oss hoppas att fler politiker lyssnar på dem i denna del.

Att öppna upp för att elever ska kunna läsa i olika takt är också en viktig fråga som kommissionen framhåller. För som Torkel Klingberg, hjärnforskaren, konstaterar; barn är inte bra eller dåliga på att lära sig, de är snabba eller långsamma. Det är en viktig insikt och kan undervisningen bygga på den så kan många elever få en bättre skolgång.

/

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning