21 december 2018

Grattis till Eskilstuna som rankas högst! Bottenkommunerna Jönköping, Växjö och Norrköping har lång väg att gå däremot. Det är slutsatsen efter Friskolornas riksförbunds granskning av de 25 största kommunernas information om skolvalet, en lagstadgad skyldighet som få kommuner lever upp till.

I granskningen framkommer att  fem kommuner får godkänt och grönt ljus medan åtta kommuner får rött ljus och underkänt. I fem av de sex kommuner som har rankats högst satt Socialdemokraterna i den styrande majoriteten under förra mandatperioden. Samtidigt var det Alliansen som utgjorde den styrande majoriteten i två av de kommuner som har rankats lägst.

Läs hela rapporten här.

 

Rapport: Presterar friskolors elever sämre på högskolan?

07 maj 2024

En rapport från Skolverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i mars 2024 hävdade att elever från fristående gymnasieskolor klarar sig sämre under

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Rapport: Är friskolor överkompenserade?

18 oktober 2023

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte