Åtta av landets 25 största kommuner får rött ljus för skolvalsinformationen

Grattis till Eskilstuna som rankas högst! Bottenkommunerna Jönköping, Växjö och Norrköping har lång väg att gå däremot. Det är slutsatsen efter Friskolornas riksförbunds granskning av de 25 största kommunernas information om skolvalet, en lagstadgad skyldighet som få kommuner lever upp till.

I granskningen framkommer att  fem kommuner får godkänt och grönt ljus medan åtta kommuner får rött ljus och underkänt. I fem av de sex kommuner som har rankats högst satt Socialdemokraterna i den styrande majoriteten under förra mandatperioden. Samtidigt var det Alliansen som utgjorde den styrande majoriteten i två av de kommuner som har rankats lägst.

Läs hela rapporten här.