18 december 2018

Fler vuxna i de skolor där de behövs mest, en timme mer undervisning per dag i lågstadiet och en skyldighet för alla skolhuvudmän att erbjuda lovskola. Det är exempel på vad som nu är känt om den politik som röstades igenom i och med att Moderaternas och KDs budgetreservation fick stöd i riksdagen.

Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till förändringar i regeringens budgetförslag för 2019 röstades igenom i riksdagen. Vad betyder det för landets förskolor och skolor?

Fler vuxna där de behövs mest

Budgeten har ökade insatser för att de mest behövande skolorna ska ha de bästa lärarna. Det finns ytterligare satsningar för att bygga ut antalet förstelärare generellt och särskilt i utanförskapsområden. Det finns också ambition att öka antalet lärarassistenter i skolan. Statsbidraget om totalt sex miljarder på tre år för likvärdig skola som infördes under 2018 finns kvar i budgeten även för 2019.

Satsningar på de yngsta eleverna

Undervisningstiden i lågstadiet ska utökas med en timme om dagen, vilket skulle innebär att Sverige kommer upp i genomsnittet för OECD. Särskilt undervisningen i svenska och matematik ska öka. Målet är att svenska och matematik ska utgöra två tredjedelar av undervisningen på lågstadiet. En annan satsning på de yngsta eleverna är förslag om en tioårig grundskola där förskoleklassen avskaffas och eleverna i stället börjar årskurs ett vid sex års ålder. De ekonomiska satsningarna riktas mot fortbildning i läs- och skrivinlärning och bedömning för förskollärare som idag arbetar i förskoleklass.

Språkförskola

Budgeten innehåller satsningar för att införa obligatorisk språkförskola för nyanlända barn från tre års ålder. Språkförskolan ska rymmas inom den ordinarie förskolan och obligatoriet innebär att barnen är på förskolan 15 timmar i veckan med särskild tid avsatt för svenskundervisning. Det befintliga statsbidraget för att minska barngrupperna i förskolan ska också utökas.

Skyldighet att erbjuda lovskola

Dessutom finns satsningar på att utöka satsningen på lovskola och införa en skyldighet för alla skolhuvudmän att erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurs sex till årskurs nio. Lovskolan ska vara obligatorisk för alla elever som i dessa årskurser inte har tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet. Förslaget om lovskola gäller från 2020.

 

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

#skolberättelser – sanningen om friskolor

13 februari 2024

Debattens vågor går höga kring friskolor. Men för dem vars vardag finns i dessa skolor blir det oftast svårt att

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I