Att sätta mål och följa upp är A och O för kvalitets- och resultat­utveckling

Hur många kommuner, som ju verkligen är stora skolkoncerner, presenterar en likande produkt som AcadeMedias kvalitetsrapport?

I posten idag kom AcadeMedias kvalitetsrapport 2017/2018. Det är en mycket intressant läsning och ett strålande exempel på det systematiska kvalitetsarbete som sker inom deras verksamheter. Det är grunden för ett arbete som leder till ständiga förbättringar. Det vet de flesta som jobbar inom näringslivet och allt fler inom offentlig sektor. Dessvärre är det alltjämt alltför många som inte jobbar på detta sätt inom de offentliga förskolorna och skolorna. Hur många kommuner, som ju verkligen är stora skolkoncerner, presenterar en likande produkt som AcadeMedias kvalitetsrapport?

Passa på att informera dig om hur de jobbar systematiskt för att se till att deras verksamheter ständigt förbättrar sin kvalitet. Det handlar om kvalitet i olika aspekter. Vad tycker medarbetarna? Vad tycker föräldrar och elever? Vilka områden behöver verksamheterna förbättra? Hur lyckas de med målsättningarna? Ja läs och begrunda.

Att sätta mål är viktigt, det sker tyvärr inte överallt i skolans värld. Men det är meningslöst att sätta mål om de inte följs upp, analyseras och utvärderas. Cirkeln måste slutas. Om det skedda på alla skolor, oavsett huvudman, så skulle Sverige som nation verkligen ha en bra koll på vad som fungerar och vad som inte fungerar i skolans värld. Ingen individ skulle riskera att halka efter utan att någon märkte det. Då skulle vi också ha en bra grund för att faktiskt utveckla en skola i världsklass, oavsett huvudmannaskap. Men vårt land har en bra bit kvar innan vi är där. Till dess får vi lära av de som ligger före.

 

 

 

Författare

Prenumerera på bloggen