Nya allmänna råd om betyg och betygssättning

Skolverket har nyligen publicerat allmänna råd om betyg och betygssättning. De allmänna råden är en del av Skolverkets författningssamling, där själva ”råden” förväntas följas av huvudmän, skolledare och lärare.

Råden är förhållandevis kortfattade och allmänt hållna, men kommentarerna till råden utvecklar dem och är till stöd för skolornas arbete med betygssättning.

Råden innebär alltså en reglering av verksamheten, medan kommentarerna till råden inte är bindande för skolorna, utan en vägledning.

De allmänna råden om betyg och betygssättning fokuserar på fyra delar:

  1. Inför betygssättning, som bl.a. behandlar det underlag som krävs för att kunna sätta betyg
  2. Information om betyg och betygssättning, dvs. den information som ska lämnas till elever och vårdnadshavare kring elevens kunskapsutveckling
  3. Betygsättning, dvs. vem som har rätt att sätta betyg, hur betygssättning sker om undervisande lärare är obehörig, formalia kring betygssättningen osv.
  4. Uppföljning av betyg och betygssättning

Friskolornas riksförbund välkomnar de nya allmänna råden, där också många verksamma i skolan getts möjlighet att lämna synpunkter under Skolverkets arbete med att ta fram dem.

Betygssättning är en svår fråga och många, framförallt nyexaminerade eller obehöriga lärare, kan känna sig osäkra på om de har tillräckligt underlag för att sätta rättvisa och likvärdiga betyg. Kommentarerna i de allmänna råden visar på hur arbetet kan bedrivas och stöttar både lärare och skolledare i vad som krävs. Samtidigt poängterar också de allmänna råden lärares friutrymme vid betygssättning och håller fram att det finns olika vägar för att komma fram till rätt resultat.  

Här hittar du de allmänna råden om betyg och betygssättning

Här finns mer information om betygssättning (skolverket.se)