29 augusti 2018

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

De plockar fram en utredning från 2016 som jämför löner i kommunala skolor 2015 med löner i friskolor 2014 – hur seriöst är det?

Socialdemokraterna sprider nu falska siffror om löneskillnader mellan medarbetare i friskolor och kommunala skolor. De hänvisar till att det är korrekta siffror eftersom det är Riksdagens utredningstjänst som gjort utredningen. Det innebär att det är offentligt material så har vi bett Riksdagens utredningstjänst att få utredningen. Deras siffror stämmer nämligen inte alls med den lönestatistik som Almega har. Nu har vi fått den och det visar sig att:

  • Utredningen är gjord i november 2016.
  • Den analyserar löner 2015 enligt SCB, men att bara jämföra SCBs statistik för ett år blir vilseledande eftersom den innehåller olika år. I detta fall lönerna 2014 i friskolor med lönerna 2015 i kommunala skolor.
  • Kollektivavtalen för lärare på de privat drivna skolorna har nämligen lönerevisionsdatum 1 september, till skillnad från kommunernas i mars. Det gör att de löner som SCB samlar in i september varje år, har när det gäller kommunalt drivna skolor sannolikt nästintill samtliga reviderade i årets löneläge. Det har däremot inte friskolornas pga den senare tiden för lönerevision. Det innebär att när friskolorna ska rapportera in årets lönestatistik har man inte hunnit med att uppdatera lönerna till årets löneläge, utan merparten av de inrapporterade lönerna avser förra årets löneläge.
  • Den har inte tagit hänsyn till den åldersskillnad som finns. Medarbetare i friskolor är betydligt yngre än de som arbetar i kommunala skolor.
  • Utredningstjänsten konstaterar också att siffrorna för friskolorna är osäkra ”… uppgifterna för privat sektor är behäftad med osäkerhet vilket i förlängningen begränsar möjligheterna att redovisa statistiken på fina nivåer. ”
  • Lyssna här på Almegas löneexperts beskrivning av vad man måste ta hänsyn till när man jämför löner. Tyvärr har uppenbarligen Riksdagens utredningstjänst missat detta när de gjorde rapporten för två år sedan.

Detta förhindrar dock inte (s) att idag gå ut i sociala media och förmedla en helt osann bild av hur det ser ut. Dessutom påstår de att ”När vinsterna maximeras är det personalen som får betala”. Och som grund för det använder de lönesiffror som är 4 år gamla från friskolor och tre år gamla från kommunala skolor. Det verkar minst sagt desperat.

Hur ser då verkligheten ut? Enligt Almegas lönestatistik så här:

 

Undras vilken ”hitte-på-fakta” som kommer i morgon från (s) om friskolor…

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var