28 augusti 2018

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är ett tydligt bevis på att (s)-statsråden inte har allmänheten med sig när de vill stoppa tillstånd för nya friskolor

Idag kan vi läsa i Dagens Industri att intresset för friskolor bara ökar. Intresset för att starta nya friskolor är det största på 7 år och antalet elever i gymnasieskolorna ökar också. Kan skillnaden mellan vad några få politiker på riksplanet tycker och vad allmänheten vill se bli tydligare?

Internationella Engelska Skolan, som i dagarna firar 25 år som friskola, har nu ca 200.000 i kö till sina skolor. Det är ett tydligt bevis på att (s)-statsråden inte har allmänheten med sig när de vill stoppa tillstånd för nya friskolor. Skulle deras politik bli verklighet så blir alltså dessa utan den friskoleplats som de önskar. Kan Internationella Engelska Skolan däremot få fortsätta att växa så kan många erbjudas plats.

Jag vill påminna om att det, även om 85 procent av alla grundskoleelever som går i kommunala skolor, är många som idag valt att jobba i friskolor, sätta sina barn i fristående förskolor och elever som valt friskolor. Hur det ser ut i landets kommuner kan du se på friskolekartan som du når här. Du ser den bäst på en dator.

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,