85 procent av grundskoleeleverna går i kommunala skolor

Man kan undra varför (s) fokuserar på just dessa och vilken verksamhetsform som dessa skolor har. Särskilt som det är i de skolor där 85 procenten av eleverna återfinns som många av problemen finns – och där är det politiker som är huvudman och ansvarig.

Det är intressant att notera att från (s) håll så talas det väldigt mycket om friskolor när man talar om skola. Lärarbristen, bristen på ordning och reda och hur man ska hantera den kraftiga ökningen av antalet elever lyser med sin frånvaro i debatten. Jag är rätt säker på att det är just dessa frågor, samt hur duktig skolan är på att förmedla kunskaper till eleverna oavsett bakgrund och att stödja elever som har det behovet, som människor är intresserade av. Det kan finnas skäl till att påminna om hur fördelningen av elever mellan friskolor och kommunala skolor ser ut på grundskolan. Enligt Skolverket är det ca 15 procent av eleverna som går i friskolor. Man kan undra varför (s) fokuserar på just dessa och vilken verksamhetsform som dessa skolor har. Särskilt som det är i de skolor där 85 procenten av eleverna återfinns som många av problemen finns – och där är det politiker som är huvudman och ansvarig.

 

Författare

Prenumerera på bloggen