15 augusti 2018

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Man kan undra varför (s) fokuserar på just dessa och vilken verksamhetsform som dessa skolor har. Särskilt som det är i de skolor där 85 procenten av eleverna återfinns som många av problemen finns – och där är det politiker som är huvudman och ansvarig.

Det är intressant att notera att från (s) håll så talas det väldigt mycket om friskolor när man talar om skola. Lärarbristen, bristen på ordning och reda och hur man ska hantera den kraftiga ökningen av antalet elever lyser med sin frånvaro i debatten. Jag är rätt säker på att det är just dessa frågor, samt hur duktig skolan är på att förmedla kunskaper till eleverna oavsett bakgrund och att stödja elever som har det behovet, som människor är intresserade av. Det kan finnas skäl till att påminna om hur fördelningen av elever mellan friskolor och kommunala skolor ser ut på grundskolan. Enligt Skolverket är det ca 15 procent av eleverna som går i friskolor. Man kan undra varför (s) fokuserar på just dessa och vilken verksamhetsform som dessa skolor har. Särskilt som det är i de skolor där 85 procenten av eleverna återfinns som många av problemen finns – och där är det politiker som är huvudman och ansvarig.

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,