Låt personalen avgöra hur många barn som får plats – inte politikerna

Det finns ingen forskning som visar vad som är en idealisk barngrupp. Det finns inte ens någon enhetlig definition av vad en barngrupp är.

Valrörelsen är nu i full gång och det lovas vitt och brett. Det är märkligt hur en debatt om hur fler kan attraheras till att jobba inom förskola och skola så att Sverige kan komma till rätta med den enorma brist som råder nu och de närmaste minst 10 åren på förskollärare och lärare, där politiker från alla partier talar om hur viktigt det är att visa tilltro till professionen för att åstadkomma detta, nu tvärt svänger för att istället handla om att politiskt besluta om barngruppernas storlek.

Det är inte lätt att vara politiker, jag vet. Frestelsen är stor att ta till enkla budskap för att attrahera väljare. Samtidigt har man som politiker ett ansvar för att också förklara att sambanden är komplicerade. Men i dessa tider är det tyvärr allt för få som tar just det senare uppdraget på allvar. Jag har tidigare skrivit om frågan ”hur stora får barngrupperna vara i förskolan”. Det finns anledning att påminna om detta nu.

Det finns ingen forskning som visar vad som är en idealisk barngrupp. Det finns inte ens någon enhetlig definition av vad en barngrupp är. Om detta skriver jag idag på Aftonbladet debatt. Hur verksamhet organiseras är nämligen inte en enhetlig fråga. Det beror på väldigt många faktorer såsom hur lokalerna ser ut, vilka barn som finns i gruppen, vilka medarbetare som finns osv. Därför är mitt budskap – Låt personalen avgöra hur många barn som får plats – inte politikerna

Här är min artikel.

 

Författare

Prenumerera på bloggen