09 juli 2018

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Visst är det bra att skolorna fokuserar på att höja elevernas kunskapsnivå – men varför lyckas man inte med det under läsåret?

Idag fylls min inkorg med pressmeddelanden från utbildningsdepartementet. En intressant illustration av situationen i den svenska skolan. Pressmeddelandena handlar nämligen om hur mycket pengar som fördelas till kommunerna i de olika länen för att säkerställa att elever som lämnar grundskolan ska göra det med behörighet till gymnasiet. Det handlar om pengar till sk lovskola.

Statsbidraget omfattar bara frivillig lovskola dvs. inte åk 8 och 9 som är obligatoriskt från aug 2017. Skolverket delar ut bidraget efter att skolorna har genomfört undervisningen. Det framgår inte vilka friskolehuvudmän som har ansökt. Det är alltid bara statsbidragen till de kommunala verksamheterna som regeringen skickar ut pressmeddelanden om. Av dessa framgår det att av de totalt dryga 158 Mkr som regeringen avsatt till statsbidrag för frivillig lovskola så har de beviljat ansökningar till kommunala skolor för drygt 137 Mkr. Således återstår 21 Mkr till de fristående verksamheterna. Statsbidraget ska användas för lovskola med undervisning som ska hjälpa elever som inte nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyget E.

Det är lätt att ha blandade känslor inför detta. Visst är det bra att skolorna fokuserar på att höja elevernas kunskapsnivå, men jag har några funderingar med anledning av dessa pressmeddelanden.

  1. Varför lyckas skolorna inte bättre under läsåret?
  2. Hur kommer det sig att det är en så stor andel av kommunerna, i förhållande till friskolehuvudmännen, som sökt statsbidraget?

Stockholm stad får nu ett tillskott om över 13 Mkr för lovskola, Göteborgs kommun får 5,9 Mkr, Malmö får 3,3 Mkr medan Helsingborg får 6,3 Mkr. Det ska bli intressant att se uppföljningen av detta statsbidrag. Hur ser fördelningen ut på årskurserna? Har skolorna ett systematiskt kvalitetsarbete? Hur fungerar ledarskapet på skolorna?

Rimligen borde skolan klara av att fullfölja sitt uppdrag under läsåret. En fundering är om de kommuner som ansökt om statsbidraget också granskar skolorna på hemmaplan, och dess arbetssätt, i syfte att se till att de inte ska behöva arrangera lovskola framöver. För ytterst handlar det ju om att använda skattepengarna på ett effektivt sätt.

/

 

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan