06 juli 2018

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Vi är väldigt nöjda med veckan och våra aktiviteter på Älva. Det känns helt rätt att vi fokuserade på vad friskolor bidra med för att höja kvaliteten i den svenska skolan. Att sedan (s)-ministrar uppenbarligen ägnat sin tid åt att tala om ”marknadisering av skolan” och vinstfrågan är ju bara sorgligt.

Almedalsveckan är över för vår del. För en vecka sedan lämnade Marina Läroverkets skolfartyg Älva Stocksund för färd mot Visby. Vi var några från förbundets kansli som hade förmånen att vara med ombord. Man kan förstå att de elever som gått skolans utbildningar, som innehåller ett flertal veckor ombord, får ett minne för livet. Det var också tydligt i Visby. Många fd elever och föräldrar till fd elever kom förbi fartyget. Alla ville dela med sig av de fina minnen de hade från sin tid på skolan och Älva. Skolans rektor Per mfl som var ombord fick verkligen positiv feed back. Det måste kännas härligt. Dessutom fick de ju höra vad som hänt med eleverna sedan de slutat gymnasiet hos dem.

Efter den ganska gungiga överfärden var det dags att förbereda fartyget för våra aktiviteter. Vi har haft tre olika programpunkter måndag- torsdag. Till detta kan läggas de olika prova på aktiviteter som medlemmar höll i. Att knyta knopar var populärt, liksom olika utomhuspedagogik aktiviteter. Vårt mingel sammanföll med landslagets match mot Schweiz, så det blev gemensamt tittande på matchen. Jag kan lova att man kände den dallrande nervositeten under matchens sista 5 minuter. Men nu gick det vägen och imorgon är det England som står på tur. Undras hur vissa av Engelska skolans medarbetare ska förhålla sig i den drabbningen….

Varje dag kl 10 hade vi ett pass där en eller två medlemmar berättade om hur de jobbar med praktiknära forskning. Det är ju ett tema som uppmärksammas allt mer och behovet av kunskap är stort. Det är ju viktigt att faktiskt forska på det som händer i skolan. Många känner inte till att friskolor jobbar med detta så Almedalen var ett utmärkt tillfälle att sprida informationen.

Glädjande var att det var en hel del åhörare som tog del av dessa. Marita Andersson, grundare av Inspira förskolor och skolor berättade om hur de jobbar mycket nära med en forskare. Deras fokus är förskolor. Johan Sjölin, Pops Academy och grundare av bla Rytmus, berättade om sina erfarenheter. Fridaskolorna har jobbat länge med forskare och har haft stor glädje av detta i undervisningen. AcadeMedias NTI och IT- gymnasier jobbar mycket systematiskt och har etablerat ett strukturerat forskningsbaserat arbetssätt i sina skolor. Något som de delar med sig av via sin transparenta hemsida, som är ett föredöme för alla. Genom denna transparens kan stora som små, kommunala som fristående skolor få inspiration och ta del av AcadeMedias erfarenheter.

Marie Pilfalk på Broholmskolan och Magnus Selberg Nya Läroverket i Luleå berättade om hur de jobbar. Marie håller tex på att skriva om hur det kommer sig att pojkar på deras skola presterar bättre än genomsnittet i landet, baserat på deras forskningsprojekt. Den magisteruppsatsen ser vi fram emot att läsa. Broholmskolan har också deltagit i projekt som Skolforskningsinstitutet arrangerat.

Nu ser vi fram emot att fler inspireras av dessa goda exempel. Det var glädjande att representanter från flera universitet var på plats och lyssnade. Elisabet Nilfors, Uppsala universitet, som brinner för dessa frågor, var på hugget för att etablera kontakter.

Vi är väldigt nöjda med veckan och våra aktiviteter på Älva. Det känns helt rätt att vi fokuserade på vad friskolor  bidra med för att höja kvaliteten i den svenska skolan. Att sedan (s)-ministrar uppenbarligen ägnat sin tid åt att tala om ”marknadisering av skolan” och vinstfrågan är ju bara sorgligt. De borde ägna all sin kraft åt att jobba för att förbättra kvaliteten i skolan och se till att skolan åter blir en attraktiv arbetsplats.

Deras val – att jaga friskolor och hota valfriheten i stället för att tala om som människor oroar sig för såsom ordning och reda i skolan, förmågan att stötta elever som är i behov av särskilt stöd, ledarskapet i skolan och bristande kunskaper – tror jag är ett fundamentalt misstag. Det visar att de är helt vid sidan om de frågor som människor är bekymrade över, de problem som gör att människor anser att utbildning är en av de viktigaste valfrågorna.

Från förbundets sida kommer vi att fortsätta att driva frågor som vikten av ett bra ledarskap i skolan, vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete, att skolan måste få en modell för att mäta progression, bättre information som underlag för skolvalet, obligatoriskt skolval och självfallet slå vakt om skolvalet och mångfalden. Det senare hotas tydligt genom de vallöften som socialdemokraterna presenterade den 20 juni.

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de