30 juni 2018

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

kvoten urvattnats till att inte längre handla om enbart asylsökande elever. I stället kan vilken elev som helst som flyttar till landet ha möjlighet att utnyttja kvoten.

Med anledning av det höga tonläge som statsråden Ekström och Fridolin har om Campus Manilla och effekterna av regeringens lag vill vi göra alla uppmärksamma på vårt remissyttrande över den text som gick lagrådet, och som sedan nlev lag. Hade regeringen tagit hänsyn till våra synpunkter hade det som nu skett inte varit möjligt. Vi skrev:

”I delbetänkandets förslag angavs att den särskilda kvot som ger elever möjlighet att fåsom kommit till landet senast två år innan skolgången påbörjas.Förbundet kan därmed konstatera att kvoten urvattnats till att inte längre handla om enbart asylsökande elever. I stället kan vilken elev som helst som flyttar till landet ha möjlighet att utnyttja kvoten. Det kan handla om hemvändande svenska familjer där barnen har svenska som modersmål, eller andra elever som på inget sätt har asylskäl för att stanna i landet. Det var definitivt inte meningen med det förslag som förbundet lämnade i höstas om att införa en särskild kvot för asylsökande på fristående skolor.”

Den lag som regeringen inför gör det därmed omöjligt för de skolor som meddelat att de vill nyttja kvoten att säga nej till tex återflyttande svenskar.

Det är provocerande att höra statsråd kritisera friskolor som följer lagen. Det är än mer provocerande med en regering som inte vågar ta ansvar för sitt eget agerande.

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan