Skolinspektionen svarar om kommuners felaktiga skolpengsbeslut

I rapporten ”Tid för lagliga bidragsbeslut” (2018) visade Friskolornas riksförbund att det är många kommuner som inte uppfyller lagstiftningens krav när det gäller kommunikation av skolpengsbeslut.

Förbundet har anmält bristerna till Skolinspektionen och i sitt svar tydliggör myndigheten vad som gäller:  

  • De förklarar hur kommunens beslut ska vara utformat för att det ska vara möjligt att överklaga
  • De påpekar att Skolinspektionen hanterar anmälningar om att kommuner inte hanterar frågan korrekt
  • De skriver att fristående huvudman som inte får ett enskilt beslut ska begära att få det av kommunen

Här hittar du Skolinspektionens svar till Friskolornas riksförbund (Pdf).

Spara papperet – det kan vara bra att ha i framtiden.