Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Men det finns inget undantag för non-profit i de förslag som nu behandlas av riksdagen

Det förslag som Reepalu lagt har nu, i princip ograverat, gått vidare till riksdagen. Detta trots att lagrådet totalsågade lagförslaget. I skrivande stund ligger det för behandling i riksdagens finansutskott, detta tillsammans med ett förslag om ägar- och ledningsprövning för tillstånd. Det senare förslaget är också kritiserat av lagrådet. En debattartikel i Smedjan illustrerar problemet med detta lagförslag.

Företrädare för sk non-profitverksamheter har sagt sig nått framgång med sitt arbete i och med att regeringen meddelat att dessa verksamheter ska undantas från den lagstiftning som nu ligger på riksdagens bord. Men det finns inget undantag för non-profit i de förslag som nu behandlas av riksdagen. Vi har inte heller sett någon proposition från regeringen där dessa verksamheter undantas från den lagstiftning som nu behandlas av riksdagen. Så det som riksdagen ska besluta om den 7 juni är lagförslag som omfattar alla verksamhetsformer och kommer således att gälla för alla fristående förskolor, grund och gymnasieskolor oavsett vilken verksamhetsform de bedrivs i.

Samtidigt som detta sker fortsätter civilministern att sprida det felaktiga budskapet att ”Övervinsterna uppgick till 4,7 miljarder kronor 2015”, denna gång i en debattartikel i Aftonbladet. Vem ska någonsin kunna lita på denne man när han beter sig på detta sätt?

Det som han kallar övervinster är ju i själva verket en hitte-på siffra. Den konstruerade siffra som skulle gällt om Reepalus förslag gällt 2015. Detta har jag skrivit om i tidigare blogginlägg.

Man kan undra hur mycket denna ”Reepalu-fars” har kostat skattebetalarna. Utredning, alla remissvar, granskning av lagrådet, mm. Det är inte billigt för att manifestera att man ska bli nedröstad i riksdagen.

/

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,