Hallå där Marianne Jakobsson, årets företagare i Ale!

Företagarna i Ale har utsett Lärlingsgymnasiet och Marianne Jakobsson till årets lokala företagare. Nu väntar deltagande i den regionala utnämningen.

M_jakobsson.JPGHur känns det för dig?

– Jag känner att jag fått ett erkännande för mitt koncept. Man är efter tio år etablerad!

Varför fick just ni priset?

– Framgångsfaktorerna är småskalighet med korta beslutsvägar och rektorers och lärares förmåga att se varje elev där den är och låta eleven utvecklas därifrån. Samt alla fantastiska företagare som tar emot lärlingar som får sin yrkesutbildning ute i arbetslivet, vilket är den smartaste vägen till jobb.

– Nittio procent av eleverna går ut i arbete och efter två år har de fortfarande arbete. Värt att notera är att fyrtio procent av lärlingarna är tjejer och finns representerade i alla program.

Vad betyder det här för er?

– Att vi idag är framgångsrika och respekterade.

Läs mer

Läs mer om Lärlingsgymnasiet i broschyren om Friskolornas riksförbund och på Lärlingsgymnasiets webbplats (nytt fönster).