Obligatoriskt skolval skulle kunna minska segregationen bland Sveriges skolelever, skriver Ulla Hamilton och Stefan Koskinen, Friskolornas riksförbund respektive Almega hos Dagens Samhälle.

Obligatoriskt skolval skulle kunna minska segregationen bland Sveriges skolelever. Det visar en rapport som Almega Tjänsteföretagen och Friskolornas Riksförbund låtit göra. Rapporten bygger bland annat på en Novus-undersökning av sju kommuner som har obligatoriskt skolval.

Den främsta orsaken till segregationen i skolan är den omfattande bostadssegregationen. Men om alla skulle välja skola skulle detta kunna motverkas. I debatten om skolvalet finns det många förutfattade meningar om vilka faktorer som ligger till grund för föräldrars/elevers skolval i grundskolan. Många hävdar att lika väljer lika och att det därmed ökar skillnaden mellan skolor när det gäller elevsammansättning.

Men undersökningen visar att föräldrar väljer i första hand bort skolor som har problem med våld, stök och bråk. Det gäller alla föräldrar oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar. Då får andra kriterier som närhet eller behöriga lärare stå tillbaka.

Undersökningen visar också att föräldrar med svaga socio-ekonomiska förutsättningar i högre grad väljer skolor med bra akademiska meriter än andra föräldrar. Det tyder på en drivkraft att kunna ge barnen en bättre utbildningssituation än den egna.

Det är dags att prata allvar om skolvalet. Ingen förälder ska tvingas se sitt barn gå i en skola där man känner oro för våld oavsett om det är för att man inte har råd att bo någon annanstans, missat att välja skola eller som ett av Skolkommissionens föreslag – lottats till skolan.

Skolor som väljs bort av föräldrar på grund av våld måste antingen omedelbart åtgärda problemen eller läggas ned. Inte som idag bara kunna fortsätta som förut. Därför vill vi se ett obligatoriskt skolval där alla föräldrar aktivt väljer skola till sina barn.

Friskolereformen sjösattes för knappt 26 år sedan. Trots detta finns det alltjämt många som inte känner till att man kan välja skola. Ett fåtal kommuner har obligatoriskt skolval, dvs alla måste välja skola. Det har funnits länge i Nacka, Täby, Botkyrka och Sollentuna men har också nyligen införts i Helsingborg, Borås och Malmö.

Regeringen har gått vidare med ett antal av Skolkommissionens förslag. Däremot har regeringen inte sagt något om deras förslag om att införa ett obligatoriskt skolval. Den rapport som vi presenterat visar att det finns all anledning för regeringen att gå vidare med den frågan till alla kommuner.

I Nacka, Sollentuna och Täby har det blivit en självklarhet för alla föräldrar, oavsett bakgrund, att välja skola. Där gör 99 procent av alla föräldrar ett aktivt val av skola. Så borde det kunna fungera i hela Sverige!

Ulla Hamilton

vd, Friskolornas Riksförbund

Stefan Koskinen

förbundsdirektör, Almega Tjänsteföretagen