Kommunal mobbing av friskolor

I ett första steg riktas den kommunala bannbullan mot de skolor som profilerar sig som konfessionella, dvs kristna, judiska och muslimska. Vilket är nästa steg? Vilka andra profiler på friskolor är det som kommunpolitikerna kan komma att ogilla och försöka stoppa?

På tisdagsmorgonen kunde vi som lyssnar på P1 höra flera s-märkta kommunpolitiker tala om att de vill förhindra konfessionella skolor från att hyra kommunens lokaler.

Det bl a skolborgarrådet i Stockholm säger är alltså att han vill bygga upp ett eget regelverk som hindrar friskolor. I ett första steg riktas den kommunala bannbullan mot de skolor som profilerar sig som konfessionella, såsom kristen, katolsk, judisk eller muslimsk. Vilket är nästa steg? Vilka andra profiler på friskolor är det som kommunpolitikerna kan komma att ogilla och försöka stoppa? De som har för mycket engelskspråkiga lektioner? De som inte har ”rätt blandning av elever”?

Utspelet från socialdemokraterna i Stockholm och Botkyrka är anmärkningsvärt för det innebär att kommuner tar sig rätten att överpröva Skolinspektionens utfärdade tillstånd för att driva friskola. För att Skolinspektionen ska utfärda tillstånd krävs det att ett antal kriterier är uppfyllda. Att då som kommun meddela att de har för avsikt att behandla just konfessionella skolor på ett särskilt sätt, dvs inte hyra ut lokaler till dessa, menar jag knappast är förenligt med kommunallagens krav på lika behandling. Det är en sak om detta skulle handla om olaglig verksamhet, men här handlar det om verksamhet som drivs med offentligt tillstånd.

Jakten på friskolorna går vidare och skälen varierar. Den ena dagen handlar anklagelserna om att den mångfald som sades skulle bli följden av friskolereformen inte har skapat mångfald.  Några dagar senare är kritiken att konfessionella skolor är tillåtna, dvs då är det fel pga för mycket mångfald.

Fokus i skoldebatten måste ligga på skolans kvalitet och resultat, inte på verksamhetsform. Skolborgarrådet i Stockholm, liksom s i Botkyrka, borde lägga sin energi på att som huvudman se till att de egna skolorna levererar bra resultat. De försök till att blockera konfessionella skolor, som de nu ägnar sig åt, för tankarna till mobbning. Bara för att man inte gillar någon/något så har man inte rätt att strunta i lagar och regelverk.

 

 

Författare

Prenumerera på bloggen