03 april 2018

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Hur SvT över huvudtaget kan tveka om att ta bort detta när det står klar vilka effekter som denna ”satir” får för enskilda verksamheter är obegripligt – om det inte är så att syftet i själva verket är att skada friskolorna.

Har idag fått ägna en hel del tid åt att försöka att komma i kontakt med SvT. Varför det kan man undra. SvT har via ett satirprogram, uppmanat allmänheten att gå in på SvTs hemsida, fylla i ett formulär om att man vill ha en plats i en friskola och sedan trycka på sänd. Detta har tusentals gjort, vilket innebär att de friskolor som får ta emot dessa anmälningar till kön måste hantera var och en av dessa oavsett om de är seriösa eller ej.

Vissa kan man ju se är oseriösa vid blotta åsynen, andra kan vara svåra att veta om de är seriösa eller ej. Det innebär att friskolor, varav flera har fått flera hundra köregistreringar tack vare SvTs formulär, nu måste kontakta var och en av dessa för att kontrollera om det är en seriös anmälan eller ej.

När jag talade med programansvarige idag – som jag äntligen fick tag på under eftermiddagen – så förklarade han att detta var ”satir” och att ”de testade gränser”. Han hävdade att syftet i själva verket var att bidra till att informera människor om att man kan ställa sig i kö till en friskola. Om det nu är sant, ett vällovligt syfte, hade det ju varit rätt naturligt att kontakta friskolorna först i stället för att som nu, organisera regelrätt spam mot dem.

En friskola är en seriös verksamhet, som bedriver sin verksamhet utifrån ett tillstånd från Skolinspektionen. Av det tillståndet framgår det hur man vill ordna sin antagning. Många friskolor är populära och har därför kö. Detta har SvT Humor tagit som utgångspunkt för att utforma sin satir. Att det innebär att de elever som står i kö sedan tidigare drabbas, att medarbetare på skolorna måste ägna massor med tid för att hantera dessa SvT-initierade mer eller mindre seriösa registreringar, att de i praktiken bidrar till att privata företag spammas – det verkar inte bekymra SvT. Ännu i skrivande stund ligger länken uppe – för att plocka ner formuläret är enligt den programansvarige ”en publicistisk bedömning”. Det är till och med så att det pågått en kampanj på Twitter för att uppmana fler att registrera sig i kön. Detta trots att de vet vilka effekter som tilltaget gett för friskolorna.

Jag måste säga att jag är oerhört förvånad, och upprörd, över att en skattefinansierad verksamhet beter sig på detta sätt mot privata företag. Detta är inget mindre än en organiserad spamkampanj initierad från SvTs webbsida. Trots ett antal påpekanden så ligger formuläret ännu uppe.

Att hantera köer till friskolor är ingen lek, som SvT tycks tro. Det handlar om att på ett rättssäkert sätt se till att människors önskemål om skola tillgodoses. Om det vore sant att SvT vill bidra till att öka kunskapen om att man kan välja friskola så hade det varit rimligt att börja med att ta kontakt med friskolorna för att höra hur man kan agera tillsammans. Istället har det utformat ett formulär där vad som helst kan skrivas in och sedan gjort det möjligt att skicka det till alla skolor via ett enda knapptryck. Hur SvT över huvudtaget kan tveka om att ta bort detta när det står klar vilka effekter som denna ”satir” får för enskilda verksamheter är obegripligt – om det inte är så att syftet i själva verket är att skada friskolorna.

Ju längre tiden går utan att SvT agerar – desto mer tror jag att det ä det som är syftet – att helt enkelt sabotera.

En sak är säker – detta illustrerar i vart fall tydligt vad som kan komma att hända om friskolorna ska omfattas av offentlighetsprincipen, det öppnar dammluckorna för agerande från alla som vill ha bort friskolorna.

/

 

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men