SVENSKT NÄRINGSLIV 2018 | Endast hälften av lärarna som är anställda av privata arbetsgivare inom den offentligt finasierade utbildningen skulle söka sig till en kommunal arbetsgivare om deras nuvarande arbetsplats skulle tvingas stänga. Det visar en undersökning av SCB/Svenskt Näringsliv.

Endast hälften av friskollärarna skulle söka sig till en kommunal arbetsgivare om deras nuvarande arbetsplats skulle tvingas stänga. Det visar en mätning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

På frågan om vilken som var den främsta anledningen till att lärare valt att arbeta hos en privat arbetsgivare svarar 36,6 procent att de såg bättre möjligheter i den privata sektorn. Ungefär lika många säger att de inte gjorde ett aktivt val mellan offentlig eller privat arbetsgivare.

En majoritet av lärarna i undersökningen tycker att mångfald bland arbetsgivare är viktigt. 57 procent säger att det är ganska viktigt eller mycket viktigt att det finns olika typer av arbetsgivare (offentliga, privata, ideella etc.) att välja mellan i sitt yrke.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

10 juni 2024

När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,