SVENSKT NÄRINGSLIV 2018 | Endast hälften av lärarna som är anställda av privata arbetsgivare inom den offentligt finasierade utbildningen skulle söka sig till en kommunal arbetsgivare om deras nuvarande arbetsplats skulle tvingas stänga. Det visar en undersökning av SCB/Svenskt Näringsliv.

Endast hälften av friskollärarna skulle söka sig till en kommunal arbetsgivare om deras nuvarande arbetsplats skulle tvingas stänga. Det visar en mätning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

På frågan om vilken som var den främsta anledningen till att lärare valt att arbeta hos en privat arbetsgivare svarar 36,6 procent att de såg bättre möjligheter i den privata sektorn. Ungefär lika många säger att de inte gjorde ett aktivt val mellan offentlig eller privat arbetsgivare.

En majoritet av lärarna i undersökningen tycker att mångfald bland arbetsgivare är viktigt. 57 procent säger att det är ganska viktigt eller mycket viktigt att det finns olika typer av arbetsgivare (offentliga, privata, ideella etc.) att välja mellan i sitt yrke.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)

 

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

19 juni 2024

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega