Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag

SVENSKT NÄRINGSLIV 2018 | Svenskt Näringsliv har uppdragit åt PwC att göra en förnyad analys av den nu föreslagna vinstregleringens effekter på aktiebolagen, efter att regeringen säger att den lyssnat på kritiken. PwC bedömer att det finns en betydande risk att merparten av de vinstsyftande företagens verksamhet avvecklas om vinstregleringen införs.

Svenskt Näringsliv har uppdragit åt PwC att göra en förnyad analys av den nu föreslagna vinstregleringens effekter på aktiebolagen, efter att regeringen säger att den lyssnat på kritiken. Analysen gäller skolan, inklusive förskolan, och omsorgen, inklusive personlig assistans. PwC har kommit fram till fem övergripande slutsatser:

  • Regeringens påstående om övervinster i välfärdsbolagen saknar grund.
  • Förslaget innebär generellt sett ett vinstförbud i välfärdssektorn.
  • Mer än nio av tio anställda och brukare (barn, elever och omsorgstagare) i privata välfärdsbolag finns i företag vars rörelsemarginal kommer att begränsas till under två procent.
  • Regeringens förslag om ett prisbasbelopp (45 500 kronor) som garanterat tillåtet överskott ändrar inte på dessa slutsatser.
  • Sammanfattningsvis bedömer PwC att det finns en betydande risk att merparten av de vinstsyftande företagens verksamhet avvecklas om vinstregleringen införs.

Ladda ner hela rapporten här (svensktnaringsliv.se, nytt fönster)