Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Tycker friskolorna att det är ok med betygsinflation? Självfallet inte. Det är ett otyg.

Tycker friskolorna att det är ok med betygsinflation? Självfallet inte. Det är ett otyg. Och problemet finns såväl i kommunala som fristående skolor. Var och en borde inse att om en elev får ett högre betyg än vad som motsvarar hens kunskaper så är det verkligen att göra eleven en björntjänst.

 

 

Betygsättningens objektivitet har debatterats under många år i Sverige. Långt före friskolereformens införande. Det är lätt att inse att det är svårt att sätta betyg, det är många aspekter som måste beaktas. Därför är det också otroligt viktigt att de som går lärarutbildningen får en bra grund att stå på när det gäller betygsättningen. Vi hör kritik i den delen från de som gått lärarutbildningarna. De anser att de inte får tillräckligt med sig i bagaget för att känna sig trygga i betygsättningen. Nyligen meddelade Skolverket  att de kommer att ta fram nya råd till lärarna som stöd för betygsättningen. Det är många som har klagat på de nuvarande instruktionerna, de är otydliga. Här tycker jag, liksom Skolledarna, att det är förvånande att tex inte lärarfacken tagit initiativ och utvecklar en ”best practise” för hur avvägningar bör göras mellan resultaten på de nationella proven och slutbetyget.

Vi välkomnar myndigheternas granskning

Från Friskolornas sida välkomnar vi  Skolverkets uppdrag att löpande redovisa relationen mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9. Vi välkomnar också Skolinspektionens arbete med att granska hur kommunala och fristående skolor arbetar med betygsättningen. Deras rapporter som granskat omrättning av nationella prov är viktigt information och kan också ge tips på hur man kan jobba på ett framgångsrikt sätt.  Myndigheternas arbete, huvudmännens fokus på frågan och den debatt som pågått under de senaste åren om skillnaden mellan betyg och provresultat har också lett till att skillnader i såväl kommunala som fristående skolor har minskat under åren. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de nationella proven inte är examensprov. Resultaten på de nationella proven är en aspekt som ska beaktas vid betygssättningen.

 

Borde vi inte kunna samverka bättre?

Det finns säkert mycket som vi skulle kunna göra ytterligare tillsammans, för att förhindra betygsinflation. Friskolorna har under flera år drivit frågan om att de nationella proven ska digitaliseras. Nu är det äntligen på gång. Vi ser att allt fler skolor jobbar med samrättning. För stora skolor/huvudmän är det enkelt. Inte alltid lika lätt för små. De flesta vill säkert hitta lösningar så att det inte är undervisande lärare som ensamt rättar proven. Här kanske vi skulle kunna samarbeta än bättre mellan kommuner och friskolor för att minska risken att detta sker? Vi har ju faktiskt ett gemensamt intresse i denna del. Vi har många små medlemmar och det finns även många kommuner som har små skolor. En annan fundering är om vi, oavsett huvudman, kan se till att de som är riktigt duktiga på betygsättning får dela med sig av sin kunskap till sina kollegor i andra skolor? Kort sagt finns det nog en hel del som vi skulle kunna göra tillsammans för att minska risken för betygsinflation. Många av våra medlemmar jobbar medvetet med detta inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete – men hur bra har de delat med sig av detta arbeta till andra skolor – oavsett huvudman?

Hur vore det om vi alla nu samfällt kunde göra följande konstaterande: betygsinflation är ett otyg, alla huvudmän berörs, vi måste jobba tillsammans för att motverka den?

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var