16 februari 2018

Regeringen vill att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. – Att tvinga små friskolor att leva upp till samma administrativa krav som stora kommuner och myndigheter är orimligt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Idag har regeringen offentliggjort den lagrådsremiss som säger att fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen.

Friskolornas riksförbund betonar att det kommer att innebära en kraftig administrativ börda för de fristående skolorna, till ingen nytta.

– Offentlighetsprincipen finns för att skydda medborgarna mot korruption. Att tvinga små friskolor att leva upp till samma administrativa krav som stora kommuner och myndigheter är orimligt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

625 friskolehuvudmän driver bara en enda skola. 68 har bara två, 11 har tre skolor och 12 har fyra skolor. 19 friskolehuvudmän har fem eller fler grund- eller gymnasieskolor.

Nu ska de här mestadels mycket små verksamheter tvingas att hantera sekretessbedömningar, riskera att besluten om att utlämna handlingar överklagas och tvingas lägga pengar på administration i stället för på undervisning.

Ett eget förslag

Friskolornas riksförbund har lämnat ett eget förslag till regeringen om hur insynen kan ökas utan att lägga den administrativa bördan på friskolorna som offentlighetsprincipen innebär.

– Vi har inget emot insyn. Såväl Skolinspektionen som kommunerna har insyn i de fristående förskolorna och skolorna redan idag. Nu tvingar regeringen friskolorna att helt i onödan lägga resurser på administration snarare än på undervisning. Om regeringen säger vilka dokument det är de vill ska vara offentliga så kan friskolorna tillgängliggöra dem, säger Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och