Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Den proposition som riksdagen ska rösta om innan sommaruppehållet kommer att omfatta alla verksamheter oavsett verksamhetsform.

Det av regeringen aviserade undantaget för vissa friskolor mfl från de nya tillståndsvillkoren finns inte med i den lagrådsremiss som nu skickades till lagrådet. Det innebär att den proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen innan sommaruppehållet alltså kommer att omfatta alla verksamheter oavsett verksamhetsform.
Således har de tänkt sig att först rösta igenom ett förslag som drabbar alla verksamheter, och sedan ska de presentera ett förslag som innebär att det görs undantag för vissa av dessa verksamheter. Jag tycker att miljöpartiet, som ju säger sig vara för friskolor, har kommit alldeles för lindrigt undan i debatten. Vad säger deras medlemmar som under flera år kämpat för valfrihet och mångfald på skolområdet? Vad säger de riksdagsledamöter som faktiskt tycker att det är viktigt med mångfald inom välfärdsområdet? Hela cirkusen kring välfärdsföretagens villkor innebär att många inte vågar investera inom välfärdsområdet, där alla vet att behoven av investeringar pga ökad efterfrågan är mycket stora.

Hanteringen av denna fråga är knappast imponerande. En stor majoritet av remissinstanserna har avfärdat Reepalus ursprungsförslag. Regeringen går trots detta vidare med detsamma. Riksdagsledamöterna från mp, s och v ska alltså först rösta på ett förslag som de vet är dåligt och som slår hårt mot bl a hela friskolesektorn. Sedan ska de i nästa steg (som ju inte kommer att ske innan årets val) rösta på ett förslag som de påstår ska lindra effekterna, men som ju de facto inte gör det. Vilken cirkus!

Detta är inte seriöst på något sätt. Och denna hantering kommer från en regering som påstår sig värna om skattebetalarnas pengar.

Dessutom är det så att det faktiskt finns ett antal problem i den svenska skolan som kraften borde ägnas åt att åtgärda istället för att lägga så oerhört mycken kraft åt att försöka ta död på en del av det svenska skolväsendet som faktiskt fungerar rätt bra, och där 100.000 tals står i kö för att få en plats för sitt barn. Och där ingen har kunnat visa på att verksamheter som drivs i form av AB har dålig kvalitet.

De argument som används i debatten är också intressanta. Ett exempel är civilministerns uttalande i sitt pressmeddelande i samband med att förslaget till lagrådet presenterades;

”Beräkningar visar att övervinsterna 2015 uppgick till ca 4,7 miljarder kronor. Det är pengar som behövs i vår gemensamma välfärd och skulle räcka till att till exempel anställa 8 000 gymnasielärare. När vi ställer krav på att en större del av våra skattemedel ska gå till verksamheten finns förutsättningar för att höja kvaliteten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.” För siffran 4,7 Mdr kronor hänvisar jag till mitt blogginlägg om just denna. Och för påståendet om 8.000 gymnasielärare hänvisar jag till blogginlägget om att regeringen vill tvinga friskolorna att köpa fastigheter.

Det ligger nära till hands att citera Rumpnissarna – ”Vafför gör de på detta viset?”

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var