Skolinspektionen tvingar Grums kommun fatta lagligt skolpengsbeslut

Skolinspektionen förelägger Grums kommun att fatta överklagningsbart beslut om skolpeng till en fristående förskola. En ny rapport av Friskolornas riksförbund visar att mer än hälften av landets kommuner gör samma fel som Grums.

I december 2017 beslutade Skolinspektionen om ett föreläggande mot Grums kommun att säkerställa att de fattar enskilda beslut om bidrag (skolpeng) som kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Huvudmannen till en fristående förskola anmälde Grums kommun till Skolinspektionen i augusti 2017 efter att Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) 2017 konstaterat att kommunens beslut om skolpeng från 2014, som förskolan överklagat, inte var riktat specifikt till den enskilda huvudmannen och därför inte kunde överklagas förvaltningsrättsligt.

I och med kommunens fel gick förskolan miste om sin rätt att få ersättningen prövad i domstol.

HFDs 2017 gör det omöjligt för domstolar att pröva andra beslut än sådana som ställs till en specifik huvudman.

Grums kommun ska visa att de vidtagit åtgärder som säkerställer att de fattar överklagningsbara beslut senast den 23 mars.

Majoritet av kommunerna gör samma fel

En ny rapport av Friskolornas riksförbund, Tid för lagliga bidragsbeslut (2018), visar att mer än hälften av landets kommuner gör samma fel som Grums. 6 av 10 kommuner fattar beslut som inte går att överklaga genom förvaltningsbesvär, alternativt att de inte fattar beslut över huvud taget.

Möjligheten för huvudmän till fristående förskolor och skolor att få ersättningen prövad i domstol infördes i skollagen 2010.

Har du fått generellt beslut?

Har din förskola eller skola fått ett generellt skolpengsbeslut som inte är riktat just till er, eller kanske inte fått något beslut alls? Hör av dig till oss på info@friskola.se.