18 januari 2018

6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor så att skolorna riskerar att få för låg skolpeng. Var fjärde kommun fattar också beslut om skolpeng för sent. Det visar en ny undersökning av Friskolornas riksförbund som tidningen Dagens Samhälle skriver om idag.

6 av 10 kommuner gjorde fel när de beslutade om skolpeng till friskolor för 2017. Det visar en ny undersökning av Friskolornas riksförbund som tidningen Dagens Samhälle skriver om idag.

De fel som många kommuner gör är att de inte riktar beslutet till den skola det rör, eller att de inte fattar beslut över huvud taget. När beslut inte tas korrekt kan friskolan inte använda sin rätt att överklaga beslutet och konsekvensen kan bli att skolan inte får full finansiering av kommunen för elevernas utbildning.

– Det finns många exempel där domstolar kommit fram till att friskolor fått för låg ersättning. Men när kommuner gör fel förhindras möjligheten att få skolpengen prövad i domstol. Lagen om lika villkor är tydlig, men kommunerna väljer ändå att inte följa den. I slutänden är det eleverna och elevernas utbildning som drabbas av kommunernas felaktiga hantering av skolpengsbesluten, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

En dom i Högsta Förvaltningsdomstolen i juni 2017 har tydliggjort att det är omöjligt för domstolarna att pröva felaktigt utformade skolpengsbeslut. Och Skolinspektionen har nyligen förelagt en kommun att säkerställa att de fattar enskilda beslut som går att överklaga.

Besked om skolpeng när året redan börjat

Undersökningen visar dessutom att många kommuner fattade sina skolpengsbeslut för sent. Det ska ske innan årsskiftet. Trots detta har var fjärde kommun fattat sitt beslut när nya året redan börjat, 15 kommuner så sent som i mars eller senare. Och många kommuner lät också friskolorna vänta länge på besked om skolpengsbeslut, efter att de tagits.

Friskolornas riksförbund föreslår flera åtgärder för att säkerställa att kommunerna gör rätt:

1. Ge kommunrevisorerna i uppdrag att granska lagligheten i nämndernas beslut

2. Ge Skolinspektionen i uppdrag att granska hur kommunerna lever upp till likabehandlingsprincipen

3. Inför sanktioner för kommuner som gör fel

– Vår undersökning visar tydligt att det behövs en attitydförändring gentemot de fristående skolorna i väldigt många kommuner och för det behövs det påtryckningsmedel. Den svenska skolmodellen med lika villkor för alla ska vi värna. Då måste också kommunerna förstå att alla elever är medborgare i kommunen och att de har rätt att få utbildning på lika villkor, oavsett om de går i friskola eller kommunal skola, säger Ulla Hamilton.

Ladda ner:

Ladda ner rapporten här

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Om undersökningen

En enkät med frågor om skolpengsbesluten för 2017 skickades till samtliga kommuner. 232 kommuner har svarat på hela enkäten.

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och