Produktivitetspotential för kommunal sektor

SVENSKT NÄRINGSLIV/WSP 2017 | Det finns betydande potential för effektiviseringar inom de kommunala välfärdstjänsterna. Svenskt Näringsliv bedömer att det skulle vara möjligt att kostnadseffektivisera kommunal verksamhet med 15–25 miljarder kronor fram till år 2020 utan att kvaliteten påverkas negativt.

WSP har på Svenskt Näringslivs uppdrag beräknat vad det i ekonomiska termer skulle innebära om alla kommuner presterade helt eller delvis lika bra som ett antal kostnadseffektiva benchmarkingkommuner.

Analysen visar att det finns betydande potential för effektiviseringar inom de kommunala välfärdstjänsterna. Svenskt Näringsliv bedömer att det skulle vara möjligt att kostnadseffektivisera kommunal verksamhet med 15–25 miljarder kronor fram till år 2020 utan att kvaliteten påverkas negativt. En sådan besparing motsvarar mellan en tredjedel och hälften av finansieringsbehovet på 47 miljarder fram till 2020 som Sveriges Kommuner och Landsting räknar med. Därutöver är det också möjligt att göra betydande effektiviseringar inom landstingen.

Ökad produktivitet i välfärden utgör därför en väsentlig del för att klara resultatförbättringsbehovet i kommunal sektor även om också andra åtgärder måste till. På längre sikt är det möjligt att förbättra produktiviteten ytterligare. Ett införande av en vinstreglering inom välfärden skulle emellertid försämra konkurrensen och därmed produktivitetsutvecklingen.

Ladda ner hela rapporten här (Pdf, nytt fönster)