01 december 2017

Det blir en friskola som får SIQs kvalitetsutmärkelse även 2107, LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad. Utmärkelsen går till Kreativa Gymnasiet för deras föredömliga systematiska kvalitetsarbete.

Det blir en friskola som får SIQs kvalitetsutmärkelse även 2107, LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad. Utmärkelsen går till Kreativa Gymnasiet för deras föredömliga systematiska kvalitetsarbete.

2016 gick utmärkelsen till Falu Frigymnasium.

SIQ ger dessutom ett särskilt erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra att inspireras och lära av till den fristående Hudikskolan i Hudiksvall. Även kommunala Berga förskola i Eskilstuna får ett erkännande.

– Det här är ett konkret bevis på hur skolföretag bidrar till utvecklingen av svensk skola, parallellt med andra typer av huvudmän. Sådana här föredömen behöver uppmärksammas och erbjudas möjlighet att sprida sina kunskaper för att höja kvaliteten i fler skolor. Att regeringen kampanjar för att försvåra för de här friskolorna är helt ofattbart. Fokus måste ligga på kvalitet, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och ledamot i domarkommittén för utmärkelsen Bättre Skola.

Domarkommittén består i övrigt av Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund, Per-Arne Andersson, Direktör SKL, Aki Bäck, Rektor Byleskolan Täby, Lina Hultqvist, Ordförande Sveriges Elevkårer, Anders Morin, Välfärdsansvarig Svenskt Näringsliv och Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB.

Domarkommitténs hela utlåtande

LBS Halmstad har ett engagerat, medvetet och målinriktat ledarskap vilket genomsyrar hela verksamheten. Skolan har ett öppet klimat där visioner, värderingar och verksamhetsidé diskuteras och medarbetare kan bidra med tankar och idéer, i en kultur som sätter eleverna i centrum.

Verksamheten präglas av ett synligt systematiskt och integrerat arbetssätt för kundorientering vilket avspeglas i resultaten. Uppföljning och analys av elevernas behov och önskemål inhämtas kontinuerligt och informationen används som underlag vid planering av verksamheten.

Ett tydligt systematiskt arbete med utgångspunkt i kvalitetsårshjulet bidrar till att skolan visuellt kan följa sin positiva utveckling i förhållande till sina uppsatta mål, vilka framkommer i de goda och stabila resultaten.

LBS Halmstad är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017.

Läs mer:

SIQs intervju med Linda Johansson, rektor på LBS

SIQs pressrelease

LBS Kreativa Gymnasiets kvalitetsarbete

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och