34 nya friskolor

Skolinspektionen har godkänt etableringar av 34 nya friskolor. Men godkännandet är ingen garanti för skolstart. I sommar gör Skolinspektionen även en etableringskontroll. Starten av skolorna kan ske tidigast höstterminen 2018.

Skolinspektionen har godkänt etableringar av 34 nya friskolor; 20 gymnasieskolor, 13 grundskolor och två gymnasiesärskolor. 30 procent av alla ansökningar godkändes, det är samma nivå som de senaste åren. Starten av skolorna kan ske tidigast höstterminen 2018.

Etableringen är planerad i 21 olika kommuner. Alla kommuner som berörs har fristående skolor sedan tidigare.

Majoriteten av de godkända grundskolorna kommer att bedrivs av nya huvudmän, meden de flesta nya gymnasieskolorna tillhör befintliga skolhuvudmän

Skolinspektionen har också sagt ja till 53 befintliga friskolor som vill utöka sin verksamhet med till exempel fler årskurser eller program.

Ingen garanti för skolstart

Ett klartecken från Skolinspektionen idet här läget är ingen garanti för att friskolan kommer att starta.

I sommar gör Skolinspektionen även en etableringskontroll för att se om allt som krävs för ett slutligt godkännande finns på plats.

Godkännanden – och även avslag – kan också överklagas av den sökande och berörda kommuner.

De kommuner som kan få en helt ny friskola är: Gävle, Halmstad, Helsingborg, Kristianstad. Landskrona, Lidingö, Linköping, Nacka, Norrköping, Skövde, Solna, Stockholm, Söderhamn, Täby, Uddevalla, Umeå, Varberg, Vingåker, Västervik, Västerås och Örebro.

Intervju: Om man vill starta en friskola, hur gör man då? (Youtube, nytt fönster)