Sverige har en brist på 55 000 lärare de närmsta åren och antalet sökande till lärarutbildningen sjunker. För att överbrygga lärarbristen vill Ulla Hamilton som är vd på Friskolornas riksförbund se flera olika lösningar; höjda antagningskrav till lärarutbildningen, duktiga obehöriga lärare, utländska lärare, distansundervisning och entreprenadlösningar.

Sverige har en brist på 55 000 lärare de närmsta åren. Och till våren 2018 sjunker antalet sökande till lärarutbildningen.

– Den lärarbrist som vi ser framför oss måste hanteras genom överbryggning och högre faktiska kunskapskrav för att utbilda sig till lärare. Lärarbristen får inte leda till att vi sänker kraven för att komma in på lärarutbildningen, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

I en debattartikel på SvD.se skriver Ulla Hamilton att kraven för att antas till lärarutbildningen i stället behöver höjas. Det för att på sikt skapa en lärarutbildning av hög kvalitet och som attraherar de bästa studenterna.

35 procent av studenter hoppar nämligen av ämneslärarutbildningen före tredje terminen enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Vid utbildningens slut har över hälften hoppat av. Varje avhoppad lärarstudent kostar uppemot 70 000 kronor – det är pengar rakt ner i sjön som hade kunnat förbättra utbildningen för de som faktiskt fullföljer den.

Ulla Hamilton skriver att höjda antagningskrav visserligen inledningsvis leder till färre antagna till lärarutbildningen, men det kommer ändå inte leda till att färre tar examen, eftersom det är de med låga gymnasiebetyg som hoppar av idag.

I en debatt med Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén på Dagens Samhälles debattplats understryker Ulla Hamilton det allvarliga läge som lärarbristen innebär. Det är nödvändigt att vara öppen för flera olika lösningar, menar hon. Bland förslagen nämner Ulla Hamilton att hitta duktiga obehöriga lärare och utländska lärare. Dessutom att distansundervisning och entreprenadlösningar kan användas för att använda de lärare som finns på ett effektivare sätt.

– Det är också viktigt att se till att de som har kompetensen idag inte nerklassas på grund av att de inte har den formella utbildningen, men uppenbarligen har ämneskunskapen och förmågan, säger Ulla Hamilton.

Ett initiativ som redan tagits för att parera dagens stora lärarbrist är Teach For Sweden. Där kan de som har annan akademisk bakgrund och som vill bli lärare få kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samtidigt som de undervisar i en skola – med full lön.

Ulla Hamilton har intervjuat Ida Karlbom Gidlund, initiativtagare till Teach For Sweden. Ida berättar att Teach For Sweden inte bara finns för att få fram fler lärare, utan också för att få fram de bästa lärarna till de skolor som har störst utmaningar. Teach For Sweden har en rekryteringsprocess som går ut på att bygga upp ett söktryck för att kunna välja bland de absolut bäst lämpade och ge dem chansen att bli lärare.

Länkar:

Universitets- och högskolerådet: Färre sökande till lärarutbildningarna våren 2018

Svenska Dagbladet: ”Öka kraven för att antas till lärarutbildning”

Dagens Samhälle: ”Obehöriga lärare betyder inte oskickliga lärare”

Youtube: Vd intervjuar Ida Karlberg Gidlund

 

Bättre när fler förmågor används i matematik

01 november 2018

När matematikresultaten behövde bli bättre vände sig Erlaskolan till matematikforskare. Idag innehåller matematikundervisningen mer aktivitet och resonerande och eleverna tycker

Fristående förskolor har höjt kvaliteten i Norge

10 oktober 2018

Hans Jacob och Randi Sundby driver Læringsverkstedet som är Norges största huvudman för fristående förskolor. De finns numera också i

Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger

Elev på Marina Läroverket: ”Det förberedde en för vuxenlivet helt enkelt”

11 september 2018

Sebastian Engstrand besöker friskolefartyget Älva mellan seminarierna i Almedalen. Han tog studenten från Marina Läroverket 2015 och minns särskilt den