11 oktober 2017

Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att gå vidare med ett vinststopp för friskolor. Det är ett förslag som innebär stopp för valfriheten eftersom det blir omöjligt för friskolor att driva alternativ till den kommunala skolan. Det kan skapa stora problem för Malmö och hela Skåne, skriver Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, Sydsvenskan.

Utredningsförslaget kallas ”vinsttak”, men egentligen handlar det om en gräns för hur stort rörelseresultat en förskola eller skola får ha. 8 av 10 förskolor och skolor får då rörelseresultatet begränsat till under 2 procent. Det är i praktiken ett vinstförbud och gör det omöjligt att bygga upp en ekonomisk trygghetsbuffert. För en mindre förskola innebär detta till exempel att om ett syskonpar flyttar kan den lilla marginalen i ett slag vändas till förlust.

Får regeringen igenom ett förslag likt detta slås fötterna för mångfalden i välfärden undan och Sverige kastas tillbaka 30 år i tiden. I Skåne berörs nästan 47 000 barn och elever. Det är 17 procent av samtliga – fördelade på 362 fristående förskolor, 121 grundskolor och 73 gymnasieskolor. Många är initierade av kvinnliga företagare och har en stor mängd medarbetare, elever, föräldrar och leverantörer, som alla drabbas om de tvingas stänga.

Förutsättningarna försvinner för framgångsrika koncept att sprida sig vidare genom investeringar. De ekonomiska incitamenten att ta det stora steget att starta alternativ till det offentliga, istället för att exempelvis bara arbeta kvar som anställd, blir nära noll.

Det ryktas om att icke vinstdrivna alternativ ska undantas, men den stora majoriteten friskolor är aktiebolag. Att det överhuvudtaget går att dela upp verksamheter på detta sätt är tveksamt. Dels på grund av lagstiftningens krav och dels för att även många icke vinstdrivande förskolor och skolor faktiskt är aktiebolag.

"fler än 18 procent av alla unga i staden går på friskola"

I Malmö går 11 400 av förskole- och skolbarnen på 71 fristående förskolor, 27 grundskolor och 24 gymnasieskolor. Fyra av tio av Malmös gymnasieelever går i en fristående skola och fler än 18 procent av alla unga i staden går på friskola.

Redan nu står Malmö inför utmaningar eftersom befolkningen växer och fler skolor behövs. Om vinstbegränsningarna gör att de enskilda alternativen inte går att driva vidare, innebär det onödiga kostnader för kommunen och onödig oro för många familjer. Att hyresvärdar och personal över en natt ska byta till kommunalt driven verksamhet är därför inte realistiskt.

Det är obegripligt att regeringens ideologiska blindhet går så långt att den helt enkelt struntar i att människor vill välja. För fristående alternativ är populära. Nästan dagligdags kan vi läsa om den offentliga sektorns kris. Lärarbrist, polisbrist och brist på vårdpersonal talar sitt tydliga språk. Det offentliga har problem att erbjuda effektiv verksamhet, service och goda arbetsvillkor.

Regeringen har valt att gå vidare med ett utredningsförslag som förmodligen är det mest kritiserade som någonsin presenterats. Att göra så i ett läge där det råder stor brist på lärare och därmed riskera att förvärra situationen är oansvarigt. Särskilt som fristående skolor är bättre än de kommunala på samtliga punkter. Det visar en enkät gjord av Skolinspektionen riktad till såväl lärare som föräldrar.

Det är hög tid för alla – föräldrar, lärare, elever och kommunpolitiker – att slå vakt om valfriheten och friskolorna. De behövs för att klara de utmaningar som befolkningsökningen innebär.

Eller har Malmö beredskap för 11 400 nya skolplatser i den kommunala skolan om vinststopp införs?

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter

Debatt: Kommunpolitiker är också skolhuvudmän

09 juni 2023

När vi gjorde en sammanställning av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visade det sig att det finns 113 kommunala grundskolor där över 30