Var tredje grabb lämnar kommunal grundskola utan godkänt i ett eller flera ämnen

32,9 procent av pojkarna som lämnar kommunala grundskolor har inte nått kunskapsmålen i ett, flera eller alla ämnen. Det är var tredje grabb! Det är ju helt förfärligt.

Idag presenterade Skolverket betygsstatistik för grundskolans åk 9. Det är en skrämmande läsning.  32,9 procent av pojkarna som lämnar kommunala grundskolor har inte nått kunskapsmålen i ett, flera eller alla ämnen. Det är var tredje grabb! Det är ju helt förfärligt.

28 procent av alla elever i kommunala skolor och 15 procent i friskolor.  Det är på tok för många även i friskolorna. Skolverket konstaterar att  18 600 elever, motsvarande 17,5 procent av eleverna som gick ut årkurs 9 i våras blev inte behöriga till gymnasieskolan. Behörigheten har sjunkit med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Skolverkets nya statistik visar också att det är stora skillnader mellan elevgrupper. Behörigheten bland elever med högutbildade föräldrar är 17 procentenheter högre än bland elever vars föräldrar har kortare utbildning. Behörigheten bland flickor är 7,2 procentenheter högre än bland pojkar.

Hur vore det om den svenska skoldebatten fokuserade på vad som händer i dessa skolor i stället för att ägna sig åt att jaga friskolor?

 

Författare

Prenumerera på bloggen