20 september 2017

– Sverige har ett av de dyraste skolsystemen av länderna som kan jämföras genom OECD. Vi är troligen på en kostnadsnivå där mer pengar från statskassan som bäst har en marginell betydelse. Det finns saker att satsa på som sannolikt har större betydelse för att alla elever ska lyckas i skolan.

– Det är bra att regeringen i sin budget för 2018 signalerar att skolan ska vara jämlik. Alla ska ha chansen att ta sig så långt man kan i skolan, men jag vill höja ett varningens finger till de som ställer sitt hopp om en jämlik skola till statsbudgeten. Sverige har ett av de dyraste skolsystemen av länderna som kan jämföras genom OECD. Vi är troligen på en kostnadsnivå där mer pengar från statskassan som bäst har en marginell betydelse. Det finns saker att satsa på som sannolikt har större betydelse för att alla elever ska lyckas i skolan:

  • Höj kvalitetskraven. Säkerställ att alla skolhuvudmän har ett ledarskap och ett systematiskt kvalitetsarbete som fångar varje elevs behov. Det ska inte gå att driva skola i Sverige om man inte har förutsättningar att i god tid fånga upp elever med stora utmaningar och ge dem det stöd de behöver. Inget är så viktigt för elevens fortsatta kunskapsinhämtning som att tidigt lära sig grunderna i skolan.
  • Rekrytera de bästa till läraryrket. Möjligheterna att rekrytera de mest lämpliga personerna till svenska skolor måste öka. Det behöver bli enklare att rekrytera lärare med lärarutbildning från andra länder. Möjligheterna till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) måste öka än mer än vad regeringen föreslår. Öka skolors befogenhet att anställa personer som just där och då är mest lämpliga som lärare, behörighet är inte alltid bäst.
  • Förbättra informationen om skolor. Tillsammans med ett obligatoriskt skolval behöver informationen om möjligheten att välja skola, vilka skolor som går att välja mellan och vilken kvalitet skolorna håller förbättras. Utveckla en metod för att visa skolans betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Kommunerna behöver ta ett större ansvar för att alla skolor, oavsett huvudman, presenteras på ett likvärdigt sätt, på hemsidor, mässor mm. Informationen måste finnas på olika språk.
  • Satsa på de bästa aktörerna. De som idag visar att de är duktiga på att driva skola måste få ett ökat förtroende. De behöver uppmuntras att expandera sin verksamhet. Målet med det är att behovet av sämre fungerande skolor ska minska. Staten ska inte behöva hålla dåligt drivna skolor under armarna.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och