Falun är en av många tillväxtkommuner i Sverige. I Falun finns det nio fristående förskolor, sex grundskolor och sex gymnasier. 2 100 elever går i dessa. Klarar kommunen att ta hand om dessa elever om friskolorna inte kan fortsätta på grund av att Reepalus hårt kritiserade förslag blir verklighet?, skriver Ulla Hamilton i Dalarans Tidning.

Regeringens och Vänsterpartiet är nu överens om att gå vidare med ett så kallat ”vinststopp” för friskolor. Ett förslag som gör det omöjligt för friskolor att driva alternativ till den kommunala skolan – vilket vi tror blir en ovälkommen nyhet för ett växande Falun och för hela Dalarnas län.

I utredningsförslaget talar man om ett "vinsttak", men egentligen handlar det om en gräns för hur stort rörelseresultat en förskola eller skola får ha. Åtta av tio förskolor och skolor får då rörelseresultatet begränsat till under två procent.

Det är i praktiken ett vinstförbud och gör det omöjligt att bygga upp en ekonomisk trygghetsbuffert. För en mindre förskola innebär detta exempelvis att om ett syskonpar flyttar kan den lilla marginalen på ett bräde vändas till förlust.

Får regeringen igenom ett förslag likt detta slås fötterna för mångfalden i välfärden undan och Sverige kastas tillbaka 30 år i tiden. I Dalarna handlar det om 39 förskolor, nio grundskolor och nio gymnasiskolor som drabbas.

57 friskolor, många initierade av kvinnliga företagare, med många medarbetare, elever, föräldrar och leverantörer hotas nu. Förutsättningarna försvinner för framgångsrika koncept att sprida sig vidare genom investeringar.

De ekonomiska incitamenteten att ta det stora steget att starta alternativ till det offentliga, i stället för att exempelvis bara arbeta kvar som anställd, blir nära noll. Icke-vinstdrivna alternativ ska undantas, men dessa alternativ är både färre och sällan de mest populära. Att det överhuvudtaget går att dela upp skolor på detta sätt är dessutom tveksamt, många icke-vinstdrivna förskolor är till exempel aktiebolag.

Falun är en av många tillväxtkommuner i Sverige. I Falun finns det nio fristående förskolor, sex grundskolor och sex gymnasier. 2 100 elever går i dessa. Klarar kommunen att ta hand om dessa elever om friskolorna inte kan fortsätta på grund av att Reepalus hårt kritiserade förslag blir verklighet?

En av dessa skolor är Falu Frigymnasium, vinnare av Skolverkets och SIQ:s kvalitetsutmärkelse "Bättre skola" 2016. Skolan, som är personalägd, håller nu seminarier för andra skolor i landet för att dela med sig av sina erfarenheter av kvalitetsutveckling. Detta är en fantastisk skola, ett föredöme för alla– utom uppenbarligen för regeringen eftersom deras förslag innebär att denna och alla andra friskolors framtid hotas.

Det är obegripligt att regeringens ideologiska förblindning går så långt att de helt enkelt struntar i att människor vill välja. För fristående alternativ är populära. Snart sagt dagligdags kan vi läsa om den offentliga sektorns kris. Lärarbrist, polisbrist och brist på vårdpersonal talar sitt tydliga språk.

Offentlig sektor har problem att erbjuda effektiv verksamhet, service och goda arbetsvillkor. Att gå vidare med ett utredningsförslag som förmodligen är det mest kritiserade som någonsin presenterats, i ett läge där det råder stor brist på lärare och därmed riskera att förvärra situationen, är oansvarigt. De fristående skolorna är enligt Skolinspektionens enkät – som gått ut till såväl lärare som föräldrar – bättre än de kommunala skolorna på samtliga punkter.

Det är hög tid för alla – föräldrar, lärare, elever och kommunpolitiker – att agera för att slå vakt om valfriheten och friskolorna. Friskolorna behövs för att klara de utmaningar som befolkningsökningen innebär, och för att utveckla kvaliteten i landets skolor.

Ulla Hamilton, Vd Friskolornas riksförbund

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter