Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Statsministern hade inget lyckat framträdande i morgon-TV idag, om man ser det utifrån faktaperspektiv. Han avslöjade att han inte var insatt i Reepalus förslag och han påstod att friskolorna ägnar sig åt att locka elever med löfte om glädjebetyg.

När det gäller kunskapen om Reepalus förslag har det föranlett ett öppet brev till statministern från oss, Almega, Vårdföretagen och Svenskt Näringsliv med erbjudande om att informera statsministern om vad det innebär för välfärdsföretagen. Så här skriver vi:

Fel om vinsttak i Morgonstudion

I morse medverkade statsministern i SVT:s Morgonstudion, och svarade bland annat på en fråga om regeringens förslag till vinsttak för välfärdsföretag. Vi noterade att den information statsministern fått om förslaget är grovt felaktig. Vinsttaket är inte beräknat på vanligt sätt, utan utgår ifrån ”bokfört operativt kapital”. Detta gör att rörelsemarginalen i de berörda företagen skulle pressas ner till nära noll, i flera fall under noll.

Detta är orsaken till att merparten av välfärdsföretagen skulle tvingas till avveckling. Dessa effekter av förslaget framgår av en analys genomförd av revisionsföretaget PwC, här är länk till rapporten. Vi är beredda att när som helst träffa statsministern med medarbetare för att utförligt visa hur förslaget ser ut och vilka dramatiska effekter det skulle få de berörda företagen och därmed många människors välfärd och valmöjligheter.

Vi vet att statsministern och regeringen prioriterar välfärdsfrågorna mycket högt, och vi utgår ifrån att ambitionen även hos er är att debatten och beslutsunderlagen ska bygga på fakta.

Vi ser fram emot ett möte inom kort.

Statsministern sade också självsäkert följande på frågan om varför regeringen vill begränsa vinsterna i friskolor:

”Det innebär bland annat att vi har betygsinflation, så att ungdomarna får bättre betyg, men deras kunskapsresultat har under lång tid sjunkit. Och vad beror det på, jo det beror på att de här företagen och skolorna de behöver ha in elever för å få den här vinsten och då höjer man gärna betygen lite å så lurar man ungdomar.”

Statsministerns uttalande avslöjar det långsökta antagande han utgår från. Det Statsministern ser framför sig är: ”Företagsledare inom skolan skulle få rektorer och lärare att frångå sina etiska och professionella ramar om rättvis bedömning i syfte att företagets ägare ska få tjäna pengar på en nivå som sticker i ögonen på människor.”

Det är en fräck och allvarlig anklagelse mot landet friskolor, såväl skolledare som lärare. Den säkerhet han uttrycker över förhållandet mellan vinst och betygsinflation har i alla fall inte jag sett i någon seriös studie.

Vad har då sagts i frågan?

Vi kan börja med att titta på svaren på en direkt fråga som Lärarnas Riksförbund ställde till sina medlemmar 2011:

Källa: Betygsättning under påverkan, LR (2011)

Det är alltså en större andel av lärarna i kommunala skolor som medvetet satt ett högre betyg än eleven skulle ha rätt till enligt betygskriterierna, 43 procent mot 36. Redan där faller Statsministerns påstående.

Det finns också analyser gjorda av bl a Skolinspektionen och IFAU som tittar på extern ombedömning av elevernas nationella prov. Det säger ju inte säkert om prov rättade på skolan är mer rätt eller fel bedömda, men det kan ändå vara relevant att titta på i det här sammanhanget.

Skolinspektionen lyfter fram sambedömning som en huvudsaklig framgångsfaktor för rättvis bedömning av proven. Och de konstaterar att det är små avvikelser mellan kommunala och fristående skolor. De ser förvisso att det är något vanligare att elever i friskolor får ett bättre resultat vid den ordinarie bedömningen än vid ombedömningen, men också att sambedömning är mindre vanligt på friskolor. Det finns uppenbarligen skolor som behöver anstränga sig mer för att säkra en så rättvis bedömning som det bara går.

Gör det här att statsministern har rätt när han påstår att friskolor sätter för höga betyg för att locka elever och tjäna pengar? Nej, knappast.

Också IFAU har analyserat ombedömning av nationella prov och de ser inte oväntat samma sak som Skolinspektionen. Men dessutom ser de att det INTE är någon skillnad mellan skolor som drivs som aktiebolag och de som drivs i annan form i frågan om hur de rättar proven. Inget stöd från IFAU alltså för Statsministerns påstående i Morgonstudion.

Det argument som Statsministerns väljer att föra fram i tv för att införa lagstiftning som sätter stopp för 8 av 10 friskolor är alltså att vinst orsakar betygsinflation. Men ingenstans finns belägg för det.

Han hade en chans att argumentera för saken, men tog den inte. Det är dags att inse att det inte finns sakliga skäl för vinstbegränsningar.

Men tyvärr står vi inför en valrörelse fylld med känsloargument och osanningar från friskolemotståndare i den här frågan.

 

/

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de