Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Jag tänkte fortsätta att berätta om vad remissinstanserna sagt om Reepalus förslag –   det som nu s,v, och mp gjort upp om att gå vidare med trots massiv kritik mot förslaget.

Unionen skriver bl a i sitt yttrande:

De åtgärder som utredningen föreslår är dock både principiellt felaktiga och riskerar att leda till helt motsatt resultat. Vår främsta invändning är att det är principiellt fel med ett vinsttak för privat verksamhet. Uppfyller man alla krav måste eventuell vinst tillåtas, och kan ytterst ses som ett tecken på effektivitet. Tror man däremot inte på privat verksamhet inom välfärdssektorn är det rimliga alternativet att förbjuda den. Man kan också notera att det är ologiskt att begränsa vinsterna i de utvalda välfärdssektorerna, medan exempelvis byggnation av skolor och sjukhus eller tandvårdscentraler kan ske utan några vinstbegränsningar. Det finns en uppenbar bristande logik i att färdtjänsten som skjutsar den som ska flytta till äldreboendet kan driva sin verksamhet i aktiebolagsform, trots att den transporten finansieras med samma skattemedel.”

De påpekar också att förslaget särskilt slår mot kvinnor och utlandsfödda och framhåller att ”Utredningens förslag påverkar ”bara” privat sektor och missar därmed alla kvalitetsproblem i offentlig sektor. Minskad konkurrens från privata företag gör dem sannolikt värre.

”Sammantaget ser Unionen inget i valet av vinstmått som skulle vara brukarna till gagn och höja kvaliteten i välfärden.”

En slutsats som de är långt ifrån ensamma att dra, bland de ca 800 yttranden som kommit in över Reepalus förslag.

Unionen menar också att det systematiska kvalitetsarbetet måste utvecklas och normer/indikatorer fastställas. Ett uppdrag som ju faktiskt Reepalu fått i och med tilläggsuppdraget som han fick. Dessvärre klarade han ju inte av att leverera detta i sitt slutbetänkande. Han hävdade ju tom att kvalitet inte kan mätas inom välfärdsområdet. Ett minst sagt anmärkningsvärt påstående.

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,