12 september 2017

Det är välkommet att Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, skriver om att många unga riskerar att slås ut orsakat av en dålig grund från skolan. Att nära en tredjedel av eleverna inte klarar gymnasieexamen är skrämmande siffror. Det är detta som skoldebatten borde handla om i stället för jakten på friskolor, skriver Ulla Hamilton i en replik på GP.se.

85 procent av alla grundskoleelever går i kommunala skolor och det är uppenbart att Sverige behöver såväl kraftsamling som kreativa lösningar för att återupprätta skolans kompensatoriska uppdrag. Det krävs ökat fokus på ledarskapet i skolan, att alla har ett systematiskt kvalitetsarbete, att utveckla lärlingssystemet med lärlingslön och säkerställa en fungerande studievägledning. Flera av förslagen från Lärarnas Riksförbund (LR) är kloka, men jag välkomnar framförallt konkreta förslag med fokus på kvalitet, inte på driftsform, som så ofta annars.

För sanningen är tyvärr att LR samtidigt har en agenda för att stoppa flera av de mest framgångsrika och innovativa skolorna vad gäller att vända denna dåliga trend. LR har hittills deltagit aktivt i jakten på friskolorna, oavsett hur duktiga skolorna är. Det kan handla om fristående gymnasieskolor såsom Framtidsgymnasiet i Göteborg eller Lärlingsgymnasiet som framgångsrikt arbetar med att utveckla just lärlingsutbildningarna. Dessa och de allra flesta friskolor drivs som aktiebolag. Hade dessa skolor funnits om LR fått som de vill? Antagligen inte.

Slår undan fötterna

Får LR, eller för den delen regeringen med sitt förslag om vinsttopp, igenom sin vilja slås fötterna undan för mångfalden i skolan och Sverige kastas tillbaka 30 år i tiden. Det innebär även att LR:s medlemmar förlorar möjligheten att kunna välja arbetsgivare.

Det är viktigt att återupprätta det kompensatoriska uppdraget och då måste alla bidra, det handlar om hela skolkedjan. Skolverkets SALSA visar att många fristående grundskolor har bättre resultat än förväntat, med hänsyn till elevsammansättningen. Skolinspektionens enkäter till såväl lärare som föräldrar visar att de fristående skolorna har högre nöjdhet än de kommunala skolorna på samtliga punkter.

Så låt oss jobba tillsammans för att förhindra den utslagning som det varnas för i artikeln. Det handlar inte bara om pengar utan också om vad som sker innanför skolans väggar. En skola, där alla elever oavsett bakgrund har möjlighet att lyckas, kräver en skola som ser individen, ett skolsystem som inser att individer är olika, som orkar hålla fast vid ett systematiskt kvalitetsarbete och erbjuder en mångfald av skolor. Vi krokar gärna arm med LR i detta arbete, om de accepterar att friskolorna har kommit för att stanna.

Ulla Hamilton

Vd, Friskolornas riksförbund

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter