11 september 2017

– Utredaren blundar för alla chanser att förbättra utvärderingen av kvalitet i skolan. Det är uppenbart att han är ointresserad av att upptäcka och åtgärda skolor som inte ger alla elever det de har rätt till, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i en kommentar när förbundet idag lämnar in sitt remissyttrande på Reepalus slutbetänkande.

Skollagen kräver att alla skolor ska ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete, men ändå har Ilmar Reepalu i sitt slutbetänkande misslyckats med att föreslå hur den nationella kvalitetsutvärderingen av skolan kan utvecklas.

Utredaren ifrågasätter i stället att kvalitet kan mätas på ett rättvisande sätt.

– Utredaren blundar för alla chanser att förbättra utvärderingen av kvalitet i skolan. Det är uppenbart att han är ointresserad av att upptäcka och åtgärda skolor som inte ger alla elever det de har rätt till. Oavsett om det är privat eller offentlig verksamhet så borde påståendet att kvaliteten i välfärden inte kan mätas bekymra samtliga skattebetalare, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i en kommentar när förbundet idag lämnar in sitt remissyttrande på Reepalus slutbetänkande, Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning.

Utredningen har tidigare lämnat förslag om ett vinsttak för friskolor med motiveringen att det skulle höja kvaliteten – ett förslag som fått massiv kritik.

Det var oppositionen som såg till att uppdraget att utreda hur olika kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden kom med i utredningen. Men utredningen menar att en vinstbegränsning inte kan ersättas med utökade kvalitetskrav och håller fast vid sitt kritiserade förslag om ett vinsttak.

– Det här uppdraget passade inte in i regeringens plan och utredaren har inte ansträngt sig för att göra jobbet. Hela utredningen är ett beställningsjobb från regeringen, säger Ulla Hamilton.

– Det fanns tillfälle att komma med viktiga förslag för skolans framtid och som hade en chans att få stort stöd i riksdagen, men den chansen tog inte utredaren. I stället spelar han med i regeringens politiska kampanj, säger Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Länkar:

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och