”För att kunna investera i framtiden så behöver man också kunna göra vinst”

I en långsiktig satsning investerar Växjö Fria Fordonsgymnasium (VFG) 40 miljoner kronor i sin verksamhet. Det är en typ av satsning som förutsätter att företag får göra vinst, menar Tobias Larsson, utbildningschef på VFG.

Växjö Fria Fordonsgymnasium (VFG) som sedan 2003 driver bland annat gymnasieutbildning inom anläggning, transport och fordonsteknik investerar 40 miljoner kronor i sin verksamhet. Från och med höstterminen som börjar nu kommer utbildningarna att bedrivas i helt nybyggda lokaler.

– Vi bygger en ny skola på cirka 3000 m2. Det blir till exempel nya lektionssalar, nya personalutrymmen och nya verkstadshallar, säger Tobias Larsson, utbildningschef på VFG.

Investeringen är en satsning för framtiden

– Vi gör den här investeringen för att ge förutsättningar till ytterligare förbättringar för elever och personal samt för att hänga med i framtiden, säger Tobias Larsson.

– Det känns fantastiskt bra att arbeta med långsiktighet och ge de allra bästa förutsättningarna till våra elever.

Men det lagförslag om vinsttak som regeringen planerar att lägga fram 2018 gör att många friskolor inte ser så ljust på framtiden.

Förslaget som utredaren Ilmar Reepalu lämnat har fått många friskolor att larma om att de skulle tvingas till orimligt låga vinstmarginaler. Vissa skulle till och med tvingas gå med förlust.

Stora investeringar blir svårt att göra med ett vinsttak. I en konsekvensanalys som PwC gjort av förslaget drar de slutsatsen att välfärdsföretagen skulle ha små möjligheter att bygga upp ekonomiska buffertar, vilket gör dem mycket sårbara för ekonomiska störningar.

– För att kunna investera i framtiden så behöver man också kunna göra vinst, säger Tobias Larsson på VFG.

Magnus Johansson