18 maj 2017

Friskolornas riksförbund beslutade på sitt årsmöte att förskolor och skolor som är medlemmar i förbundet ska informera om kvalitet, personal, ekonomi, ägare, styrelse och etiska riktlinjer. Det är för att underlätta skolvalet och för att allmänheten ska kunna känna förtroende för branschen.

Friskolornas riksförbund beslutade på sitt årsmöte att förskolor och skolor som är medlemmar i förbundet ska informera om kvalitet, personal, ekonomi, ägare, styrelse och etiska riktlinjer.

Transparensen handlar dels om att underlätta för elever och föräldrar som ska välja förskola eller skola.

– Det fria skolvalet har ett starkt stöd bland allmänheten, men det finns mer att göra för att underlätta valet. Föräldrar och elever ska ha en bra grund att stå på när de ska göra sitt val, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Frågor som rör transparens och öppenhet har också blivit allt viktigare i debatten om välfärdsföretag.

– Det är viktigt att allmänheten känner förtroendet för branschen. Välfärdsföretagen är omdebatterade och kritiseras från vissa håll för att inte vara öppna med information. Beslutet på årsmötet visar att våra medlemmar instämmer i att det är ett rimligt minimikrav att det finns tydlig information på till exempel deras hemsidor om bland annat ägarförhållanden och vilken kvalitet verksamheten håller, säger Ulla Hamilton.

Sedan tidigare ska medlemmar i Friskolornas riksförbund ansluta sig till förbundet etiska riktlinjer. Beslutet av årsmötet innebär att medlemmar nu också ska informera om riktlinjerna.

Årsmötets beslut säger:

  • att medlem på sin hemsida eller på annat lämpligt sätt ska informera om Friskolornas riksförbunds etiska riktlinjer,
  • att medlem ska eftersträva ett öppet och transparent förhållningssätt och antingen på hemsida eller på annat lämpligt sätt, informera om sin verksamhet, vilka som är ägare, vilka som sitter i styrelsen, vilket kvalitetsarbete som bedrivs, antalet medarbetare samt relevanta uppgifter om verksamhetens ekonomi,
  • att medlem, i de fall Skolinspektionen utfärdar vite eller böter mot medlemmen, ska informerar förbundet om de närmare omständigheterna.


Länkar:

Friskolornas riksförbunds etiska riktlinjer

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och